Kestel Belediye Meclisinin 02.04.2018 tarih ve 70 sayılı kararı ile uygun görülen; “Osmaniye Mahallesi (Kestel) Uygulama İmar Planı; Osmaniye Mahallesi, H22C2A1A Pafta, 119 Ada, 5 Parsel ile 109 Ada, 19 Parsele Ait Plan Değişikliği”, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 28.05.2018 tarih ve 1345 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca onaylanmıştır.

Onaylanan uygulama imar planı değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b Maddesi gereği 20.06.2018 ile 20.07.2018 tarihleri arasında Belediyemiz, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve web sitesinde 30 gün süre ile ilana çıkartılmıştır.

Sayın ilçe halkına ve ilgililere ilanen tebliğ olunur.

Plan Değişikliği İçin TIKLAYINIZ...

Plan Değişikliği Raporu İçin TIKLAYINIZ...