Kestel Belediye Meclisinin 01.03.2018 tarih ve 49 sayılı kararı ile uygun görülen; “Kestel (Bursa) Revizyon Uygulama İmar Planı; Yenimahalle, 634- 635- 636- 637- 638 Ada, 1, 2- 1, 2- 1, 2- 1, 2- 1 Nolu Parsellere Ait Plan Değişikliği”, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2018 tarih ve 1632 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca onaylanmıştır.

Onaylanan uygulama imar planı değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b Maddesi gereği 04.07.2018 ile 02.08.2018 tarihleri arasında Belediyemiz, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve web sitesinde 30 gün süre ile ilana çıkartılmıştır.

Sayın ilçe halkına ve ilgililere ilanen tebliğ olunur.

Plan Değişikliği İçin TIKLAYINIZ...

Plan Değişikliği İçin TIKLAYINIZ...

Plan Değişikliği Raporu İçin TIKLAYINIZ...