Kestel Belediye Meclisinin 01.10.2018 tarihli ve 170 sayılı kararı ile uygun görülen ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 26.12.2018 tarih ve 3105 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b Maddesi gereği Belediyemiz, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve web sitesinde 30 gün süre ile ilana çıkartılmıştır.


Sayın ilçe halkına ve ilgililere ilanen tebliğ olunur.

2018-170 sayılı Plan Açıklama Raporu için Tıklayınız 

2018-170 sayılı Plan Değişikliği İçin Tıklayınız

2018-170 sayılı Plan Değişikliği İçin Tıklayınız