İlimiz Kestel ilçesi Vani Mehmet Mahallesinde 12.10.2013 tarih ve 28793 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 18.09.2013 tarih ve 2013/5430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 6306 sayılı kanun uyarınca “Riskli Alan” ilan edilen 7.2 hektarlık alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği Bursa Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosunda ve  https://bursa.csb.gov.tr/askiya-alma-tutanagi-duyuru-371776  web adresinde 04.02.2019 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkartılmış olup, varsa söz konusu plana yapılacak olan itirazların bizzat Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yapılması gerekmektedir.

         Konu hakkında detaylı bilgi için TIKLAYINIZ…