Kestel Belediye Meclisinin 02.01.2019 tarihli ve 23 sayılı kararı ile uygun görülen ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.02.2019 tarih ve 240 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişiklikleri, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b Maddesi gereği Belediyemiz, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve web sitesinde 30 gün süre ile ilana çıkartılmıştır.

  Sayın ilçe halkına ve ilgililere ilanen tebliğ olunur.

 

Dökümanlar İçin

1.Kestel Yerleşim Alanı                2.Kestel Yerleşim Alanı(Harita) 

3.Serme Mahallesi                       4.Serme Mahallesi(Harita) 

5.ÇatalTepe Mahallesi                  6.ÇatalTepe Mahallesi(Harita)

7.Kestel Revizyon Uygulama       8.Kestel Revizyon Uygulama(Harita)