İLAN

 

KESTEL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlçemiz Barakfakih Mah.Gençosman cad. 2882 Parselde bulunan toplam 160 m2.  dükkanın (No:65/G,I,İ,J  toplam 4 adet) Belediyemize gelir getirmesi  amacıyla 3 yıl müddetle kiraya verilmesi Aylık 4.500,00.-TL +KDV bedelle kiraya verilmesi işi,2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 Maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile  ihaleye konulmuştur.

 

İhalesi Belediyemiz Encümenince Kestel Belediyesi Encümen Salonunda 12/11/2019 tarih Salı günü, saat 10.30’da yapılacaktır. Şartnameleri Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görülebilir veya 100,00.-TL.+KDV bedel ile temin edilebilir.

 

Aylık muhammen bedeli  :  4.500,00.-TL. + K.D.V.

Geçici teminatı                 :  1.620,00.-TL

Garanti Teminatı              :22.500,00..-TL

 

İhaleye girerken  istenecek belgeler :

ŞİRKETLERİN                                                                                                              :      

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

1-İmza Sirküleri                                             

2-Vekil ise vekâletname (Noter Tasdikli)        

3-Ticaret veya Sanayi Odası Belgesi            

4-Geçici Teminat.   (Banka teminat mektubu verilecek ise süresiz olacaktır.)

5-Garanti Teminat. (Banka teminat mektubu verilecek ise süresiz olacaktır.)                                           

6-En son yayınlanmış Ticari Sicil Gazete sureti                                  

7-Kestel Belediyesine borcu olup - olmadığında dair yazı.

8-Sosyal Güvenlik Kurumuna vergi  borcu olup - olmadığında dair yazı.

9-İhale dosyası satın alındı makbuzu.            

 

ŞAHISLARIN                                                                                                                :

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

1-Nüfus Cüzdanı Sureti (T.C Kimlik Numaralı)

2- İmza Sirküleri                                             

3-Vekil ise vekâletname (Noter Tasdikli)

4-Geçici Teminat.(Banka teminat mektubu verilecek ise süresiz olacaktır.)

5-Garanti Teminat.(Banka teminat mektubu verilecek ise süresiz olacaktır.)

6-İkametgah Kağıdı

7-Sabıka kaydı (Son 1 ay içinde alınmış)

8-Kestel Belediyesine borcu olup - olmadığında dair yazı.                               

9-Sosyal Güvenlik Kurumuna vergi  borcu olup - olmadığında dair yazı.

10-İhale dosyası satın alındı makbuzu.

 

İhale Evraklarını 12/11/2019 Salı saat 10:00’a kadar Kestel Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü

 Kale Mah., Cuma  Cad. No:1 16450 Kestel/ Bursa adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

İdare, İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

Telgrafla müracaat ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez , 

 İlan Olunur.

 

http://www.kestel.bel.tr