Kestel Belediye Meclisinin 03.09.2019 tarihli ve 150 sayılı kararı ile uygun görülen ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 24.10.2019 tarihli ve 1508 sayılı kararı ile onaylanan -Bursa İli,Kestel İlçesi, Kale Mahellesi, 165 Ada, 1 Parsel ve Çevresindeki Muhtelif Parsele Ait; Kestel Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği (UİP-26201,28),

Kestel Belediye Meclisinin 02.10.2019 tarihli ve 167 sayılı kararı ile uygun görülen ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 26.11.2019 tarihli ve 1951 sayılı kararı ile onaylanan -Bursa İli,Kestel İlçesi, Aksu Mahellesi, 162 Ada, 1 Parsel ve Çevresindeki Muhtelif Parsele Ait; Aksu Köyü (Kestel) Uygulama İmar Planı Değişikliği (UİP-755,8)...
3194 sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereği Belediyemiz, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İlan panosunda ve Web sitesinde 30 gün süre ile ilana çıkarılmıştır.
Sayın İlçe halkına ve ilgililere ilanen tebliğ olunur.''

165 Nolu Ada 1 Nolu Parsel İmar Plan Değişikliği İçin tıklayınız...

165 Nolu Ada 1 Nolu Parsel İmar Plan Değişikliği  Açıklama Raporu İçin tıklayınız...

162 Nolu Ada 1 Nolu Parsel İmar Plan Değişikliği İçin tıklayınız...

162 Nolu Ada 1 Nolu Parsel İmar Plan Değişikliği Açıklama Raporu İçin tıklayınız...