Nuri KAYNAR

Fen İşleri Müdürü

Müdürlük Yönetmeliği

Fen İşlerinde 1 Müdür 3 İnşaat Mühendisi,1 Elektrik Elektronik Mühendisi  3 İnşaat teknikeri 2 İnşaat Teknisyeni,3 Memur 3 şöför  26 işçi dış ekipte, görev yapmaktadır.
1 Zabıta Memuru personel Müdürlüğümüzde geciçi olarak görev almaktadır.

1-Belediye sınırları içindeki ara ve ana yolların imar planları doğrultusunda kırmızı kodların verilmesi. Bu kodlar doğrultusunda yolların açılması ve yol yapım hizmetlerinin yapılması.

2-Açılan yolların stabilize serip, sıkıştırarak stabilize yolların bakım ve onarımını yapmak.

3-Bordür ve tretuvarların yapılması.

4-Yol kaplama çalışması için gerekli asfaltı temin ederek, yolların bakım ve onarımın yapılması.

5-Yapılan hizmetlere ait harcamalar ile ilgili olarak, harcamalara katılma paylarının tespit ve tahakkuklarının tespit ve tahsilatlarının yapılması için Mali Hizmetler Müdürlüğü 'ne gönderilmesi.

6-Belediye' ye ait her türlü yapı ve tesisin projelendirilmesi, detay projelerinin ve keşiflerin hazırlanması. Gerektiğinde konkura çıkarılması ve proje ihale edilmesi.

7-Yıllık yatırım planına göre kendisine yöneltilen işlerin ihalesinin yapılması , bu işlere ait işlemlerin yer tesliminden kesin kabul aşamasına kadar usulünce yapılıp, yapılmadığının takip ve kontrol edilmesi.

8-Yapımı tamamlanan ve geçici kabulü yapılan ve tasfiye edilen işler ile her türlü bakım- onarım ve yapım işleri için düzenlenen keşif özeti, metraj, ataşman, yeşil defter gibi kesin hesap evraklarının ve dosyalarının incelenmesi, onaylanması ve arşivlenmesi.

9-Eski ve tarihi yapılar ile ilgili rapor fen raporlarının tanzim edilmesi ve ilgili Kamu kuruluşlarına iletilmesi.

10-Müdürlüğümüze vatandaşlardan gelen her türlü taleplerin bizzat yerinde değerlendirilip, çözüm yolları üretilmesi ve gerekli Kurumlarla iletişimin sağlanması.

11-İlçemiz sınırları içindeki meydan, alan, ara ve ana yollardaki her türlü kurum ve şahıs kazılarının yapılabilmesi için, gerekli izinlerin verilmesi, takibi ve bakımlarının yapılması.

12-Afet durumlarında (sel, deprem, lodos vs.) ilimiz dahilindeki Kamu kuruluşları ile ortak teknik çalışmalarının yürütülmesi.

13-Seçim Kanunlarına göre İlçe Seçim Kurumuna ait seçmen sandıklarının muhafaza edilmesi, belirlenen adreslere dağıtılması ve toplanması.

14-Yol bakım işlerinde kullanılacak malzemenin, hangi kaynaktan ve ocaktan sağlanacağını saptamak, ocaklardan faydalanma durumunun sürekli denetimini sağlanması.

15-İlçemiz dahilinde alt yapı kazılarından ve her türlü inşaat faaliyetlerinden oluşan molozların döküm yerinin belirlenmesi, yönlendirilmesi.

16-Belediyemize bağlı tüm birimlerde devam eden ve yapımı tamamlanan inşaatlarımızın, her türlü elektrik işlerinin projelendirilmesi ve abonelik işlemlerinin yürütülmesi.

17-Belediyemize bağlı tüm birimlerde devam eden ve yapımı tamamlanan inşaatlarımızın her türlü doğalgaz işlerinin projelendirilmesi, bakım, onarım ve abonelik işlemlerinin yürütülmesi.

18-Belediyemize bağlı tüm birimlerde devam eden ve yapımı tamamlanan inşaatlarımızın her türlü su abonelik işlemlerinin yürütülmesi.

19-Resmi Kurumlardan binalarına kredi almak isteyen vatandaşların, binaları hakkında bilgiler içeren " Ekspertiz Raporu" tespit ve tanzim edilmesi.

20-Belediyemizce yıl içerisinde yapılacak kapalı ve emanet ihale komisyonlarının oluşturulması için teklif tanzimi ve oluşturulan komisyonların üyelerine tebliği edilmesi.

21-Belediyemize ait garajda araçların bakım ve onarımının yapılması.

22-Adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde güncelleme ve adres tespiti yapılması, İlçemiz sınırları dahilinde ilçe merkezi ve köylerde cadde ve sokaklara isim ve kapı numaralarının verilmesi,

23-3194 Sayılı İmar Kanununa göre ruhsata aykırı ve ruhsat almadan yapılan yapıların takibi ve kontrolü,