Mehmet Şah TAŞDEMİR
Temizlik İşleri Müdürü

Müdürlük Yönetmeliği
 
 Görev ve Tanımı : Temiz bir çevrede insanların sağlıklı, mutlu ve çağdaş bir şekilde yaşama haklarından hareketle;
 
1-İlçe sınırları içerisinde bulunan 35 Mahallede her türlü atığın, katı atık kontrol yönetmeliği ve tıbbi atık kontrol yönetmeliği çerçevesinde düzenli olarak toplamak ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Atık Depolama Sahasına nakletmek,
 
2- Atıkların hijyenik koşullarda günlük depolanmasını sağlayacak önlemler almak, gerektiğinde bu araçların temizlenmesini ve ilaçlanmasını sağlamak,

3-Evlerden ve işyerlerinden çıkan kullanılmayan eşyaların (beyaz eşya, koltuk vs.) belirli günlerde çıkarılmasını ve toplanmasını sağlamak.

4- İlçemizde bulunan cadde, sokak, kaldırım, yaya alanı ile pazar kullanım alanları dahil tüm alanların süpürülmesi, yıkanması ve devamlı olarak temiz tutulmasını sağlamak.

5- Atıkların zamanında ve kent yaşamına olumsuzluk vermeyecek şekilde toplanması için yöntemler aramak ve uygulamak.

6- Çöp konteynırların cadde ve sokaklarda uygun yerlere yerleştirilmesini sağlamak.

7- Eğitim kurumları, ibadet yerleri ve sağlık hizmetleri yapan yerlerde genel temizliğinde katkıda bulunulması sağlamak.

8-Üç adet yol süpürme aracının program dahilinde cadde ve sokaklara girmelerini sağlayarak temizliğe katkı sunmak.

9-Çöpün biriktirilmesi ve toplanılmasında kullanılan çöp konteynırlarının ihtiyaçtan dolayı yeni taleplerinin karşılanması , tekeri kırılan bozulan konteynırların tamir ve bakımının yapılması ile yıkanması ve dezenfekte edilmesi sağlamak.

10- Halk sağlığı ve çevre kalitesinin korunmasının yanı sıra tüm canlıların hijyenik koşullarda dolaşacağı alanları sunmak,

11-Geriye dönüşümü mümkün olan atıkların ev ve işyerlerinden ayrı kutularda ve poşetlerde ayrıştırılarak ayrıştırma merkezlerine gönderilmesinin ve ayrıştırma maddelerinin değerlendirilmek üzere ilgili ünitelere nakillerini sağlamak veya sağlanmasını takip etmek,

Kurum İçinde yapılan iş ve işlemler:

1- İnternet sitesinde, Birimimizi bağlayan bilgi alış verişinde bulunmak, Kanun ve Yönetmelikleri takip etmek ve internet sisteminden faydalanmak.

2- Belediye Programına bağlı;

     a) Temizlik İşleri Programı.

     b) Evrak Takip Programı, Gelen ve Giden tüm yazıları sayıyla kayıt altına almak ve takip etmek, cevaplandırılması gereken yazıları cevaplandırmak, bilgilendirme amaçlı gelen yazıları ilgili dosyalarda muhafaza etmek.

     c) İhtiyaç Duyulan Malzemeler ile ilgili Görevlendirme yazılarının ve sonuçlandırılması yapmak.

     d) Aylık Nöbet çizelgelerinin hazırlanması ve ilgili personellere tebliğ edilmesini sağlamak.

     e) Günlük Çalışma Programının Hazırlanmasını sağlamak.

     f) Ambalaj Atıkları Yönetim Planının hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak.

      g) Tıbbi Atık Yönetim planının; Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Tıbbi Atık yönetimi Şube Müdürlüğü koordinatörlüğünde hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak.

     h) Bitkisel Yağların Toplanması Planının hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak.

     i) Atık Pilerin Toplanması Planının hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak.

     j) Atık Giyimlerin Toplanması Planının hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak.

     k) Faaliyet Raporunun Hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak.

     l) Stratejik planlamaya uygun bütçe hazırlamak, ve en ekonomik şekilde kullanmayı sağlamak.

     m) Temizlik İşleri Müdürlüğü, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak

     n) Sivil Savunma ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

     o) Afet ve acil planların hazırlanması güncellenmesi vb. işlerin yürütülmesini sağlamak.

     p) İhale ve İhale Şartnamelerinin hazırlanması sağlamak.

     q) Hak Edişlerin Hazırlanması Kontrolü ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne Sunulmasını sağlamak.

3- 5393 sayılı yasa ile diğer yasa ve yönetmelikler ile verilen görevleri yerine getirmek

Yukarıda maddeler halinde yazılan tüm iş ve işler Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülmektedir.