Mehmet Şah TAŞDEMİR
Temizlik İşleri Müdürü

Müdürlük Yönetmeliği
 
1- İnternet sitesinde, Birimimizi bağlayan bilgi alış verişinde bulunmak, Kanun ve Yönetmelikleri takip etmek ve internet sisteminden faydalanmak.

2- Belediye Programına bağlı;

a) Temizlik İşleri Programı.

b) Evrak Takip Programı.

Gelen ve Giden tüm yazıları sayıyla kayıt altına almak ve takip etmek, cevaplandırılması gereken yazıları cevaplandırmak, bilgilendirme amaçlı gelen yazıları ilgili dosyalarda muhafaza etmek.

3- Belediyeden ve Resmi Kuruluşlardan gelen ve cevaplandırılması gereken tüm yazışmaları yapmak.

4- İhtiyaç Duyulan Malzemelerin Görevlendirme yazılarının Hazırlanması.

5- Aylık Nöbet çizelgelerinin hazırlanması.

6- Günlük Çalışma Programının Hazırlanması.

7- Belediye atık formlarının hazırlanması.

8- Ambalaj Atıkları Yönetim Planının hazırlanması.

9- Kestel Geri Kazanım toplama planının hazırlanması.

10- Tıbbi Atık Yönetim planının; Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Tıbbi Atık yönetimi Şube Müdürlüğü koordinatörlüğünde hazırlanması.

11- Bitkisel Yağların Toplanması ve denetimi ile ilgili Bursa Büyükşehir Belediyesi Koordinatörlüğünde hazırlanması.

12- Atık Motor yağ beyan forumlarının hazırlanması.

13- Temizlik İşlerinde çalışan personellerinin, isim listeleri, izin sıralamaları, Günlük Çalışma Programı, Performans Değerlendirme forumları, vb. Faaliyetlerin hazırlanması.

14- Faaliyet Raporunun Hazırlanması.

15- Bir yıl sonraki Tahmini Bütçenin Hazırlanması.

16- Temizlik İşleri Müdürlüğü, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin hazırlanması.

17- Sivil Savunma ile ilgili gelen Genelgeler, yazışmalar vb. işlerin yürütülmesi.

18- İhale Şartnamelerinin hazırlanması.