ALAÇAM MAHALLESİ 1. ETAP ŞUYULANDIRMA İŞLEMİ
ALAÇAM MAHALLESİ 1. ETAP ŞUYULANDIRMA İŞLEMİ

Bursa İli, Kestel İlçesi, Alaçam Mahallesi 115 ada 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 parsel sayılı, 116 ada 1 parsel sayılı ve 117 ada 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve 26 parsel sayılı taşınmazlarda 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi gereği Arazi ve Arsa Düzenlemesi yapılmaktadır. Hazırlanan evraklar doğrultusunda 07.06.2023 tarih ve 2023/483 sayılı belediye encümen kararı alınarak yapılan işlemlere ilişkin tescile esas dağıtım cetvelleri Kestel Belediyesi EK Hizmet Binası ilan panosuna 03.07.2023 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

Sayın ilçe halkına ve ilgililere duyurulur.

DİĞER DUYURULAR