Meclis Kararları

 

KARAR NO

KARAR TARİHİ

KARARIN ÖZETİ

104

04.06.2024

Belediyemiz Afet İşleri Müdürlüğü ile Hukuk İşleri Müdürlüğünün Çalışma Yönetmeliğinin yapılması; Destek Hizmetleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Çalışma Yönetmeliklerinin güncellenmesine karar verildi.

105

04.06.2024

Belediyemizde mevcut 2 adet dolu memur kadro derece değişikliğinin yapılmasına karar verildi.

106

04.06.2024

Belediyemizde mevcut 1 adet boş memur kadro unvan değişikliğinin yapılmasına karar verildi.

107

04.06.2024

Mülkiyeti Belediyemize ait Esentepe Mahallesi, 272 Ada, 10 Parselde bulunan Şehit Ömer HALİSDEMİR Parkı içerisindeki büfenin 07.05.2024 tarihinde biten kira sözleşmesinin Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından uzatılması talebinin daha detaylı incelenmesi için Kira Tespit Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

108

04.06.2024

İlçemiz Serme Mahallesi, 112 ada, 115 parselde bulunan mülkiyeti S.S. Yeni Serme Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifine ait yere 29 yıllığına intifa hakkı kurularak alt yapı ve üst yapı inşa faaliyetleri başta olmak üzere her türlü yapım işlerinin yapılması hususunda Belediye Başkanına yetki verilmesine karar verildi.

109

04.06.2024

İmar Komisyonuna havale edilen; İlçemiz Alaçam Mahallesi, 124 ada, 4, 7, 9 ve 10 parsellerde uygulama imar planı yapılmasına karar verildi.

110

04.06.2024

İmar Komisyonuna havale edilen; Kestel Belediye Meclisinin 02.11.2022 tarih ve 135 sayılı kararı ile uygun görülen ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.11.2023 tarihli ve 1595 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan Soğuksu Mahallesi Uygulama İmar Planına ilan süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülmesine karar verildi.

111

04.06.2024

İmar Komisyonuna havale edilen; Kestel Belediye Meclisinin 04.09.2023 tarih ve 101 sayılı kararı ile uygun görülen ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.11.2023 tarihli ve 1595 sayılı kararı ile onaylanan Gölcük Mahallesi Uygulama İmar Planına ilan süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülmesine karar verildi.

112

04.06.2024

İmar Komisyonuna havale edilen; Belediyemiz sınırları dahilindeki mahallerimizde yürürlükte bulunan uygulama imar planlarının meskun alanlarında, parselasyon ile düşülemeyen alanlara karşılık bedel alınması için düzenleme ortaklık payının %25 olarak belirlenmesi ile kararın uygulanması için Belediye Encümenine yetki verilmesine karar verildi.

 

  

KARAR NO

KARAR TARİHİ

KARARIN ÖZETİ

113

04.06.2024

İmar Komisyonuna havale edilen; İlçemiz Vani Mehmet Mahallesi, 124. Sokakta yıkılan istinat duvarı ile ilgili 04.12.2023 tarihli 2023/138 sayılı Meclis Kararının iptal edilmesi ve ilgili konunun yeniden değerlendirilmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

114

04.06.2024

İlçemiz Vani Mehmet Mahallesi, 124. Sokakta yıkılan istinat duvarının, göçüğün meydana geldiği ve kamu mülkiyetinde bulunan 7 metre en kesitli yaya yolunda yer alacak şekilde projelendirme ile imalatların İdaremizce yapılmasına karar verildi.

115

04.06.2024

İlçemiz Aksu, Alaçam, Barakfakih, Burhaniye, Çataltepe, Derekızık, Erdoğan, Gözede, Kazancı, Orhaniye, Osmaniye, Saitabat, Turanköy Mahallelerinin Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan vasfının kaldırılması; Ağlaşan, Babasultan, Dudaklı, Gölbaşı, Gölcük, Kayacık, Kozluören, Lütfiye, Narlıdere, Nüzhetiye, Sayfiye, Serme, Seymen, Soğuksu, Şevketiye, Ümitalan, Yağmurlu Mahallelerinin Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan vasıflarının devam etmesi konusunun daha detaylı incelenmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

116

04.06.2024

İlçemiz Dudaklı Mahallesi, 138 ada, 1 parsel ile 137 ada, 21, 22, 23 ve 24 parsellerde uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

117

04.06.2024

İlçemiz Ahmet Vefik Paşa Mahallesi, 601 ada, 6 parsel ve batısındaki alanda uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun daha detaylı incelenmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

118

04.06.2024

İlçemiz Vani Mehmet Mahallesi, 226 ada, 7, 8. 9 parseller ile 228 ada, 43, 44, 45, 46, 49 parsellerde uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

119

04.06.2024

Otopark Yönetmeliğine göre; otopark ihtiyacı kısmen veya tamamen parselinde karşılanamayan durumların tespit edilmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

120

04.06.2024

İlçemiz Kazancı Mahallesinde yürürlükte bulunan uygulama imar planındaki ayrık nizam konut alanları plan notlarında değişiklik yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

 

 

KARAR NO

KARAR TARİHİ

KARARIN ÖZETİ

121

04.06.2024

İlçemizde onaylı uygulama imar planı bulunan alanlarda henüz imar uygulaması görmemiş ve planlanan yollar kamu eline geçmemiş konut alanları olması ile imar planları yapılmamış ve onaylanmamış mahallelerimiz bulunduğundan bu bölgelerde Doğalgaz şebekesi getirilmesi ile ilgili konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

122

04.06.2024

İlçemiz sınırlarında yoğun şikayet konusu olan hava kirliliği ile mücadele konusunda alınacak önlemlerin belirlenmesi hususunun araştırılması ve incelenmesi konusunun Hava Kirliliği Önleme Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

123

04.06.2024

İlçemiz sınırlarında trafik yoğunluğunun azaltılması konusunda alınacak önlemlerin belirlenmesi hususunun araştırılması ve incelenmesi konusunun Trafik Düzenleme Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

124

04.06.2024

İlçemiz Ahmet Vefik Paşa Mahallesi, Ulu Sokakta bulunan Kestel Belediyesine ait taziye evinin Kuran Kursu olarak kullanılmak üzere İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesi, tahsis süresinin belirlenmesi ve protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun daha detaylı incelenmesi için Hukuk Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

 

 

FERHAT EROL                           SEVİL BAŞARAN                     MEHMET MITIOĞLU

MECLİS BAŞKANI                    KATİP ÜYE                                KATİP ÜYE

 

 

 

 

 

 

 


 

KARAR NO

KARAR TARİHİ

KARARIN ÖZETİ

81

03.05.2024

2023 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

82

03.05.2024

Belediyemize ait KESBELTAŞ Şirketinde Belediye Başkanına temsil yetkisi verilmesine karar verildi.

83

03.05.2024

Belediyemiz ile Yetkili Memur Sendikası Bem-Bir-Sen arasında Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesine karar verildi.

84

03.05.2024

Belediyemizde mevcut 7 adet dolu memur kadro derece değişikliğinin yapılmasına karar verildi.

85

03.05.2024

İlçemizde ikamet edip yoksulluk sınırı altında olduğu tespit edilen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ücretsiz ekmek desteği verilmesine karar verildi.

86

03.05.2024

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Çataltepe Mahallesinde 313 ada, 1 parselde bulunan arsa için alınan 04.03.2024 tarih ve 2024/51 sayılı Meclis Kararının yapılan hatalı işlem nedeniyle iptal edilmesine karar verildi.

87

03.05.2024

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Soğuksu Mahallesinde 271 ada, 3 parselde bulunan tarla için alınan 04.03.2024 tarih ve 2024/52 sayılı Meclis Kararının yapılan hatalı işlem nedeniyle iptal edilmesine karar verildi.

88

03.05.2024

Bursa-Kestel-Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyette yer alacak Asil Üyeliklere; 1-Ferhat EROL (Kestel Belediye Başkanı), 2- Ali ZEYBEK (Kestel Belediye Meclis Üyesi) Yedek Üyeliklere; 1-Ferudun KURTULAN (Kestel Belediye Meclis Üyesi), 2- Mehmet ÇALIK (Kestel Belediye Meclis Üyesi)’ ın seçilmelerine karar verildi.

89

03.05.2024

Kestel Belediye Meclisinin 02.11.2023 tarih ve 129 sayılı kararı ile uygun görülen ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.12.2023 tarihli ve 1755 sayılı kararı ile onaylanan Ümitalan Mahallesi (Kestel) Uygulama İmar Planına ilan süresi içerisinde yapılan itirazların İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

90

03.05.2024

Kestel Belediye Meclisinin 02.11.2023 tarih ve 131 sayılı kararı ile uygun görülen ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.02.2024 tarihli ve 263 sayılı kararı ile onaylanan Bursa İli, Kestel İlçesi, Ağlaşan Mahallesi, 106 ada, 55 parsele ilişkin Uygulama İmar Planına ilan süresi içerisinde yapılan itirazların İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

 

                                                                                                  

KARAR NO

KARAR TARİHİ

KARARIN ÖZETİ

91

03.05.2024

İmar Komisyonuna havale edilen; İlçemiz, Kale Mahallesinde Kale ve siluetini etkileyen imar adalarının tespit edilmesi ve gerekmesi halinde plan değişikliklerinin yapılması konusunun gündemden düşürülmesine karar verildi.  

92

03.05.2024

İmar Komisyonuna havale edilen; Kestel Belediye Meclisinin 03.05.2023 tarih ve 74 sayılı kararı ile uygun görülen ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.06.2023 tarihli ve 782 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan Kestel (Bursa) Revizyon Uygulama İmar Planı; Askı İtirazları Plan Değişikliği’ne ilan süresi içerisinde yapılan itirazın reddedilmesine karar verildi.

93

03.05.2024

İmar Komisyonuna havale edilen; İlçemiz Alaçam Mahallesi, 115 ada, 3, 4, 5, 6 ve 13 parsellerde uygulama imar planı değişikliği yapılması talebinin reddedilmesine karar verildi.

94

03.05.2024

İmar Komisyonuna havale edilen; Bursa Kadastro Müdürlüğü'nce 3402 sayılı yasanın 22/a maddesi gereği güncelleme yapılan kadastro parselleri ile imar planı arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi için hazırlatılan ve Kestel Belediye Meclisi'nin 02.06.2023 tarihli ve 85 sayılı kararı ile uygun görülen, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 20.06.2023 tarihli ve 861 sayılı kararıyla da onaylanarak ilana çıkartılan Narlıdere Mahallesine ait Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Değişikliğine ilan süresi içerisinde yapılan itirazın kabulüne karar verildi.

95

03.05.2024

İmar Komisyonuna havale edilen; Bursa Kadastro Müdürlüğü'nce 3402 sayılı yasanın 22/a maddesi gereği güncelleme yapılan kadastro parselleri ile imar planı arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi için hazırlatılan ve Kestel Belediye Meclisi'nin 02.06.2023 tarihli ve 84 sayılı kararı ile uygun görülen, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 20.06.2023 tarihli ve 861 sayılı kararıyla da onaylanarak ilana çıkartılan Alaçam Mahallesine ait Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Değişikliğine ilan süresi içinde yapılan itirazın reddedilmesine karar verildi.

96

03.05.2024

Belediyemizde Hava Kirliliği Önleme Komisyonu kurulması, üye sayısının 5 kişi olarak belirlenmesi ve üyeliklere; 1-Osman YILDIZ, 2-Fatih SAKA, 3-Yüksel OKUMUŞ, 4-Zeynal ÜNGÖR, 5-Yücel AYIK’ ın seçilmelerine ve görev sürelerinin 11 ay olarak belirlenmesine karar verildi.

97

03.05.2024

İlçemiz Yeni Mahalle, 391 ada, 21 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan binanın, mülkiyeti Kestel Belediyesine ait zemin kat 1, 2 ve 3 numaralı bağımsız bölümlerinin satışının yapılması ve satış işlemleri için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi.

 

 

KARAR NO

KARAR TARİHİ

KARARIN ÖZETİ

98

03.05.2024

İlçemiz Vani Mehmet Mahallesi, İtfaiye Sokak, No:1 adresinde, 260 ada, 22 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan, mülkiyeti Kestel Belediyesine ait binanın zemin kat hariç bağımsız bölümlerinin “Kitap-Kafe” yapılması için Gençlik ve Spor Bakanlığına 10 yıllığına tahsis edilmesi için protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine karar verildi.

99

03.05.2024

İlçemiz Vani Mehmet Mahallesi, 264 ada, 1 parsel numaralı taşınmazda Bakanlığın yatırım programında olan Kestel İlçe Sağlık Müdürlüğü, Sağlıklı Hayat Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yapılması planlandığından, yürürlükteki uygulama imar planında Meydan Alanında kalan bu taşınmazın Sağlık Tesisi Alanı olarak değiştirilmesi talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

100

03.05.2024

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.05.1989 tarih ve 193 sayılı kararı gereğince İmar Planlarında öngörülen Düzenleme Ortaklık Payının (DOP) elde edilmesi amacıyla bedele dönüştürme yapılabileceği hükmü gereği, adı geçen kırsal mahallelerin “Meskûn Alanlarında” %25 Plan Zayiat oranı alınması hususunun daha detaylı incelenmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

101

03.05.2024

İlçemiz Vani Mehmet Mahallesi, 124. Sokakta yıkılan istinat duvarı ile ilgili 04.12.2023 tarihli 2023/138 sayılı Meclis Kararının iptal edilerek yeniden değerlendirilmesi için konunun İmar Komisyonuna havalesine karar verildi.

102

03.05.2024

Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; 2023 Mali Yılı İdare ve Kesin Hesap Cetvellerinin tetkik ve kabulüne karar verildi.

103

03.05.2024

İmar Komisyonuna havale edilen; İlçemiz Vani Mehmet Mahallesi, 264 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz ve çevresinde Sağlık Tesisi Alanı, Yaya Yolu, Park Alanı ve Trafo Alanı amaçlı uygulama imar planı değişikliği yapılmasına karar verildi.

 

FERHAT EROL                           SEVİL BAŞARAN                     MEHMET MITIOĞLU

MECLİS BAŞKANI                    KATİP ÜYE                                KATİP ÜYE

 

 

 

 

 

 


 

KARAR NO

KARAR TARİHİ

KARARIN ÖZETİ

57

09.04.2024

5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesine göre Belediye Meclis Başkan Vekilliklerine; 1-İsmail AYDIN, 2-Hasan Selman ÖZKAN’ ın gizli oy ile seçilmelerine karar verildi.  

58

09.04.2024

5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesine göre Belediye Meclis Katipliklerine; 1-Sevil BAŞARAN, 2-Mehmet MITIOĞLU’ nun gizli oy ile seçilmelerine karar verildi.  

59

09.04.2024

5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesine göre Belediye Yedek Meclis Katipliklerine; 1-Fatih SAKA, 2-Mehmet ÇALIK’ ın gizli oy ile seçilmelerine karar verildi.  

60

09.04.2024

5393 Sayılı Belediye Kanununun 33/b Maddesine göre Belediye Encümen Üyeliklerine; 1-Fatih SAKA, 2-Mehmet ÇALIK’ ın gizli oy ile seçilmelerine karar verildi.

61

09.04.2024

5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. Maddesine göre Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliklerine; 1-Ali ZEYBEK, 2-Sevil BAŞARAN,  3-Yüksel OKUMUŞ, 4-Recep ÖZGÜR, 5-Fikri HAFIZOĞLU’ nun seçilmelerine ve görev sürelerinin 1 yıl olarak belirlenmesine karar verildi.

62

09.04.2024

5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. Maddesine göre İmar Komisyonu üyeliklerine; 1-İsmail AYDIN, 2-Orhan AYAZ,       3-Ahmet ÖZDEMİR, 4-Sinan KELEŞ, 5-Volkan DURGUT’ un seçilmelerine ve görev sürelerinin 1 yıl olarak belirlenmesine karar verildi.

63

09.04.2024

Trafik Düzenleme Komisyonu üyeliklerine; 1-Fatih SAKA,        2-İsmail AYDIN, 3-Maşallah ÇELEBİ, 4-Zeynal ÜNGÖR,        5-Ramazan BAYLAN’ ın seçilmelerine ve görev sürelerinin 1 yıl olarak belirlenmesine karar verildi.

64

09.04.2024

Eğitim Sanat ve Kültür Komisyonu üyeliklerine; 1-Ferudun KURTULAN, 2-Mehmet MITIOĞLU, 3-Yüksel OKUMUŞ,      4-Umut ŞİMŞEK, 5-Selim YILDIZ’ ın seçilmelerine ve görev sürelerinin 1 yıl olarak belirlenmesine karar verildi.

65

09.04.2024

Kira Tespit Komisyonu üyeliklerine; 1-Mehmet MITIOĞLU,             2-Ali ZEYBEK, 3-Ahmet ÖZDEMİR, 4-Umut ŞİMŞEK,           5-Yücel AYIK’ ın seçilmelerine ve görev sürelerinin 1 yıl olarak belirlenmesine karar verildi.

66

09.04.2024

Sağlık ve Çevre Komisyonu üyeliklerine; 1-Sevil BAŞARAN,   2-Osman YILDIZ, 3-Maşallah ÇELEBİ, 4-Recep ÖZGÜR,        5-Yücel AYIK’ ın seçilmelerine ve görev sürelerinin 1 yıl olarak belirlenmesine karar verildi.

                                                                                                              

 

KARAR NO

KARAR TARİHİ

KARARIN ÖZETİ

67

09.04.2024

Deprem ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu üyeliklerine; 1-Osman YILDIZ, 2-Kevser ÖZTÜRK, 3-Yüksel OKUMUŞ, 4-Zeynal ÜNGÖR, 5-Ramazan BAYLAN’ ın seçilmelerine ve görev sürelerinin 1 yıl olarak belirlenmesine karar verildi.

68

09.04.2024

Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu üyeliklerine; 1-Kevser ÖZTÜRK, 2-Ferudun KURTULAN, 3-Maşallah ÇELEBİ,         4-Selda BAŞER, 5-Ramazan BAYLAN’ ın seçilmelerine ve görev sürelerinin 1 yıl olarak belirlenmesine karar verildi.

69

09.04.2024

Turizm Komisyonu üyeliklerine; 1-Hasan Selman ÖZKAN,       2-Mehmet ÇALIK, 3-Ahmet ÖZDEMİR, 4-Selda BAŞER,         5-Selim YILDIZ’ ın seçilmelerine ve görev sürelerinin 1 yıl olarak belirlenmesine karar verildi.

70

09.04.2024

Tarım ve Hayvancılık Komisyonu üyeliklerine; 1-Mehmet ÇALIK, 2-Ferudun KURTULAN, 3-Ahmet ÖZDEMİR, 4-Sibel ÇETİNKAYA, 5-Yücel AYIK’ ın seçilmelerine ve görev sürelerinin 1 yıl olarak belirlenmesine karar verildi.

71

09.04.2024

Hukuk Komisyonu üyeliklerine; 1-Orhan AYAZ, 2-Hasan Selman ÖZKAN, 3-Yüksel OKUMUŞ, 4-Sibel ÇETİNKAYA,    5-Fikri HAFIZOĞLU’ nun seçilmelerine ve görev sürelerinin 1 yıl olarak belirlenmesine karar verildi.

72

09.04.2024

Bursa Belediyeler Birliği üyeliklerine; 1-Osman YILDIZ (1. Asil üye), 2-Ali ZEYBEK (2. Asil üye), 3-Orhan AYAZ (Yedek üye)’ in seçilmelerine ve görev sürelerinin 2 yıl olarak belirlenmesine karar verildi.

73

09.04.2024

Marmara Belediyeler Birliği üyeliklerine; 1-Kevser ÖZTÜRK (Asil üye), 2-Sevil BAŞARAN (Yedek üye)’ ın seçilmelerine ve görev sürelerinin 5 yıl olarak belirlenmesine karar verildi.

74

09.04.2024

Hayvancılığı Geliştirme Birliği üyeliklerine; 1-Ferudun KURTULAN (1. Asil üye), 2-Mehmet ÇALIK (2. Asil üye),      3-Fatih SAKA (Yedek üye)’ nın seçilmelerine ve görev sürelerinin 5 yıl olarak belirlenmesine karar verildi.

75

09.04.2024

Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği üyeliklerine; 1-Hasan Selman ÖZKAN (1. Asil üye), 2-Sevil BAŞARAN (2. Asil üye),      3-Kevser ÖZTÜRK (Yedek üye)’ ün seçilmelerine ve görev sürelerinin 5 yıl olarak belirlenmesine karar verildi.

76

09.04.2024

5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesine ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. Maddesine göre 2023 Mali Yılı Başkanlık Faaliyet Raporunun kabulüne karar verildi.

 

 

KARAR NO

KARAR TARİHİ

KARARIN ÖZETİ

77

09.04.2024

Belediye Başkanı tarafından Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilecek meclis üyelerine ödenecek aylık ücretin belirlenmesine karar verildi.

78

09.04.2024

Tam zamanlı sözleşmeli personel ücretinin belirlenmesine karar verildi.

79

09.04.2024

Belediyemizde mevcut 1 adet boş memur kadro unvan değişikliğinin yapılmasına karar verildi. 

80

09.04.2024

Belediye Meclis Başkanı, Meclis ve İhtisas Komisyonu üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin belirlenmesine karar verildi.

 

 

 

 

FERHAT EROL                           SEVİL BAŞARAN                     MEHMET MITIOĞLU

MECLİS BAŞKANI                    KATİP ÜYE                                KATİP ÜYE

 

 

 

 


 

KARAR NO

KARAR TARİHİ

KARARIN ÖZETİ

49

04.03.2024

Kalan süreyi tamamlamak üzere Denetim Komisyonuna Meclis Üyesi Selim YILDIZ’ ın seçilmesine karar verildi.

50

04.03.2024

Belediyemizde mevcut 1 adet dolu memur kadro derece değişikliğinin yapılmasına karar verildi.

51

04.03.2024

Mülkiyeti belediyemize ait; İlçemiz Çataltepe Mahallesi, 313 ada, 1 parselde bulunan arsanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda S.S. Çataltepe Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifine Düğün Salonu ve Sosyal Tesis yapılması şartıyla 10 yıl müddetle kiraya verilmesi için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesine karar verildi.

52

04.03.2024

Mülkiyeti belediyemize ait; İlçemiz Soğuksu Mahallesi, 271 ada, 3 parselde bulunan arsanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda S.S. Soğuksu Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifine güneş enerjisi/rüzgar enerjisi tesisi/santrali yapılması şartıyla 30 yıl müddetle kira/işletilmesi ve süre sonunda aynen çalışır vaziyette Kestel Belediyesine bedelsiz devredilmesi işi için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesine karar verildi.

53

04.03.2024

İlçemiz Kale Mahallesi, 180 ada, 7 parsel ile Ahmet Vefik Paşa Mahallesi, 604 ada, 3 ve 4 parsel numaralı taşınmazların 6183 Sayılı Kanunun geçici 8. Maddesine istinaden belediyemiz vergi borçlarına karşılık mahsup edilmek üzere bedel karşılığı hazine adına devir edilmesine karar verildi.

54

04.03.2024

Belediyemizde mevcut 3 adet boş memur kadro derece ve unvan değişikliğinin yapılmasına karar verildi.

55

04.03.2024

Ramazan ayında Belediyemizin Kardeş Şehirleri Bulgaristan Cumhuriyeti Kirkovo, Koşukavak, Vetovo şehirleri ile Erzurum Pazaryolu ve Bilecik Pazaryeri’ nde yaşayan soydaşlarımıza ve ihtiyaç sahiplerine iftar programı düzenlenmesine karar verildi.

56

04.03.2024

İlçemizde ikamet edip ödeme güçlüğü çeken vatandaşlarımıza destek olmak amacı ile elektrik ve su faturalarının ödenmesi ile bakkallardaki veresiye borçlarının kapatılması çalışmalarının belediyemiz bütçesinden karşılanması ve Sosyal Yardım İnceleme Kurulu ile birlikte çalışılmasına karar verildi.

                                                                                                             

ÖNDER TANIR                                SERKAN GÜLER                       VOLKAN DURGUT

MECLİS BAŞKANI                         KATİP ÜYE                                 KATİP ÜYE

 

 

 


 

KARAR NO

KARAR TARİHİ

KARARIN ÖZETİ

30

05.02.2024

Bosna - Hersek Cumhuriyeti Visoko Belediyesi ile Belediyemiz arasında kardeş kent ilişkisi kurulmasına karar verildi.

31

05.02.2024

Belediyemizde mevcut 1 adet dolu memur kadro derece değişikliğinin yapılmasına karar verildi.

32

05.02.2024

Mülkiyeti Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Yeni Mahalle, 406 ada, 1 parsel sayılı yerde bulunan Kestel İlçe Futbol Sahasının kullanım hakkının 10 yıl süre ile bedelsiz olarak belediyemize verilmesi için protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine karar verildi.

33

05.02.2024

İmar Komisyonuna havale edilen; Kestel Belediye Meclisinin 04.09.2023 tarih ve 99 sayılı kararı ile uygun görülen ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.10.2023 tarihli ve 1402 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan Orhaniye Mahallesi Revizyon Uygulama İmar Planına ilişkin ilan süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülmesine karar verildi.

34

05.02.2024

İmar Komisyonuna havale edilen; Kestel Belediye Meclisinin 03.10.2023 tarih ve 118 sayılı kararı ile uygun görülen ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.11.2023 tarihli ve 1595 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan 1/1000 Ölçekli Barakfakih Mahallesi Revizyon Uygulama İmar Planına ilan süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülmesine karar verildi.

35

05.02.2024

Hukuk Komisyonuna havale edilen; İlçemiz sınırları içerisinde yapılan imar planları sonucu ve imar barışı ile oluşan yeni cadde ve sokak isimlerinin belirlenmesi, mükerrer olan isimlerin değiştirilmesi, farklı bir isim verilmesi uygun görülen cadde ve sokaklara isim belirlenmesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 81. Maddesine göre mülki idare amirinin onayına sunulmasına karar verildi.

36

05.02.2024

2023-2024 Eğitim ve öğretim yılında İlçemizde öğrenim gören LGS ve üniversite sınavına girecek öğrencilere destek amaçlı kitap dağıtılmasına karar verildi.

37

05.02.2024

Kalan süreyi tamamlamak üzere Denetim Komisyonuna Meclis Üyesi Samet SÖNMEZ’ in seçilmesine karar verildi.

38

05.02.2024

Kalan süreyi tamamlamak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna Meclis Üyesi Serkan GÜLER’ in seçilmesine karar verildi.

39

05.02.2024

Kalan süreyi tamamlamak üzere Trafik Düzenleme Komisyonuna Meclis Üyesi Hasan ARAS’ ın seçilmesine karar verildi.

40

05.02.2024

Kalan süreyi tamamlamak üzere Eğitim Sanat ve Kültür Komisyonuna Meclis Üyesi Polat AHMET ve Samet SÖNMEZ’ in seçilmesine karar verildi.

                                                                                                              

                               Sayfa: 2

 

KARAR NO

KARAR TARİHİ

KARARIN ÖZETİ

41

05.02.2024

Kalan süreyi tamamlamak üzere Kira Tespit Komisyonuna Meclis Üyesi Serkan GÜLER’ in seçilmesine karar verildi.

42

05.02.2024

Kalan süreyi tamamlamak üzere Sağlık ve Çevre Komisyonuna Meclis Üyesi Hasan ARAS’ ın seçilmesine karar verildi.

43

05.02.2024

Kalan süreyi tamamlamak üzere Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna Meclis Üyesi Samet SÖNMEZ’ in seçilmesine karar verildi.

44

05.02.2024

Kalan süreyi tamamlamak üzere Hukuk Komisyonuna Meclis Üyesi Hülya ÇAVUŞOĞLU ve Hasan ARAS’ ın seçilmesine karar verildi.

45

05.02.2024

Kalan süreyi tamamlamak üzere Bursa Belediyeler Birliği 2. Asil Üyeliğine Meclis Üyesi Fatih SAKA’ nın seçilmesine karar verildi.

46

05.02.2024

31 Mart 2019-31 Mart 2024 tarihleri arasında görev yapan meclis üyelerine görev anısı olarak plaket verilmesine karar verildi.

47

05.02.2024

İlçemiz Vani Mehmet Mahallesi, 456, 457 ve 461 adaları kapsayan alanda yol istikametlerinin değiştirilmesine ve belediye hizmet alanı ayrılmasına yönelik plan değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesine  karar verildi.

48

05.02.2024

Belediye meclisinde bağımsız meclis üyesi olarak görev yapan üyelerden Bağımsız Meclis Grubu kurulmasına karar verildi.

      

 

 

 

ÖNDER TANIR                       SAFİYE DEMİRLİ                    YASİN BURKAY GEZER

MECLİS BAŞKANI                KATİP ÜYE                                KATİP ÜYE

 


03.01.2024 TARİHİ ÇARŞAMBA GÜNÜ BELEDİYE MECLİSİNDE GÖRÜŞÜLEN KONULARIN KARAR ÖZETLERİ

 

KARAR NO

KARAR TARİHİ

KARARIN ÖZETİ

         1

03.01.2024

2024 Yılı için Belediyemiz Meclisinin tatil ayının Ağustos ayı olarak belirlenmesine karar verildi.

         2

03.01.2024

2024 Yılı için Belediyemiz Meclisinin toplantı gününün tespiti ve saatinin Başkanlık Makamınca yeniden belirlenmesine karar verildi.

         3

03.01.2024

Kalan süreyi tamamlamak üzere Hukuk Komisyonuna Meclis Üyesi Yeşim BEDELOĞLU’ nun seçilmesine karar verildi.

         4

03.01.2024

Kalan süreyi tamamlamak üzere Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna Meclis Üyesi Ali Aslan AYDIN’ ın seçilmesine karar verildi.

         5

03.01.2024

2024 Yılı için geçici işçi vizesi alınmasına karar verildi.

         6

03.01.2024

Belediyemizde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan Zabıta Personelinin 2024 Yılı için fazla çalışma ücretlerinin belirlenmesine karar verildi.

         7

03.01.2024

Belediyemiz ile Yetkili Memur Sendikası Bem-Bir-Sen arasında Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesine karar verildi.

         8

03.01.2024

Belediyemizde mevcut 3 adet dolu memur kadro derece değişikliğinin yapılmasına karar verildi.

         9

03.01.2024

Denetim Komisyonu üye sayısının 5 kişi olarak belirlenmesine karar verildi.

       10 

03.01.2024

Denetim Komisyonu Üyeliklerine; 1-Safiye DEMİRLİ, 2-Turhan KANDEMİR, 3-Hülya ÇAVUŞOĞLU, 4-Samet SÖNMEZ,       5-Selim YILDIZ’ ın seçilmelerine karar verildi.

       11

03.01.2024

Denetim Komisyonu üyelerinin huzur hakkı ücretinin belirlenmesine karar verildi.

       12  

03.01.2024

Denetim Komisyonuna Kamu Personeli dışında görevlendirilecek uzman kişilerin sayısı, gün sayısı ve günlük ücretlerinin tespit edilmesine karar verildi.

       13

03.01.2024

Belediye Meclis Başkanı, Meclis ve İhtisas Komisyonu üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin belirlenmesine karar verildi.                                                              

       14

03.01.2024

Belediye Gelirlerinin Belediye hizmetlerine tahsis edilmesine karar verildi.

       15

03.01.2024

2024 Yılında ulusal ve uluslararası müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere ödül verilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesine karar verildi.

                                                                                                                           

   

                        

                               Sayfa: 2

 

KARAR NO

KARAR TARİHİ

KARARIN ÖZETİ

        16

03.01.2024

Belediyemizce yürütülmekte olan gençlik faaliyetleri kapsamında eğitim, spor, kişisel gelişim, bağımlılıkla mücadele olmak üzere tüm faaliyetlerde daha verimli çalışmalar yapılması amacıyla İlçemizdeki diğer kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapılması için Belediye Başkanına imza yetkisi verilmesine karar verildi.

        17

03.01.2024

Belediyemizce yürütülmekte olan bilişim faaliyetleri kapsamında yapılması uygun görünen Güvenlik, Telekomünikasyon, Eğitim ve iş süreçlerinde ihtiyaç olan teknolojik konular olmak üzere tüm bilişim faaliyetlerinde daha verimli çalışmalar yapılması amacıyla İlçemiz kamu kurumları, Üniversiteler ve STK' lar ile iş birliği yapılması için Belediye Başkanına imza yetkisi verilmesine karar verildi.

        18

03.01.2024

Mülkiyeti belediyemize ait olan Vani Mehmet Mahallesi, 284 ada, 17 parselin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e Maddesi gereğince Kestel Busmek ve Anakucağı Projesi kapsamında kullanılmak üzere 5 yıl süre ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına tahsis edilmesine karar verildi.

        19

03.01.2024

Kestel Belediye Meclisinin 04.09.2023 tarih ve 99 sayılı kararı ile uygun görülen ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.10.2023 tarihli ve 1402 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan Orhaniye Mahallesi Revizyon Uygulama İmar Planına ilişkin ilan süresi içerisinde yapılan itirazların İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

        20

03.01.2024

İlçemiz sınırları içerisinde ikamet eden üniversitede öğrenim gören öğrencilerimize destek olmak amacıyla 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılında aylık abonman öğrenci kartı ücretlerinin 2024 yılı sonuna kadar ödenmesine karar verildi.

        21

03.01.2024

İlçemiz sınırları içerisinde ikamet edip ilimizin diğer ilçelerinde öğrenim gören lise öğrencilerine (özel okul öğrencileri hariç) destek olmak amacıyla 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılında aylık abonman öğrenci kartı ücretlerinin 2024 yılı sonuna kadar ödenmesine karar verildi.

        22

03.01.2024

Mülkiyeti belediyemize ait olan Esentepe Mahallesi, H22D05C4D pafta, 218 ada, 36 parsel nolu taşınmazın bodrum katının 10 yıl süre ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d Maddeleri gereğince Kestel İlçe Müftülüğüne bedelsiz olarak tahsis edilmesi için protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine karar verildi.

        23

03.01.2024

İmar Komisyonuna havale edilen; İlçemiz Erdoğan Mahallesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında yapılan kadastro güncelleme çalışmaları neticesinde kadastro parsellerinin yüzölçüm, koordinat sistemi ve geometrilerinin değişmesinden kaynaklı uyuşmazlıkların giderilmesi için revizyon uygulama imar planı yapılmasına karar verildi.

       Sayfa: 3

 

KARAR NO

KARAR TARİHİ

KARARIN ÖZETİ

        24

03.01.2024

İmar Komisyonuna havale edilen; İlçemiz Turanköy Mahallesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında yapılan kadastro güncelleme çalışmaları neticesinde kadastro parsellerinin yüzölçüm, koordinat sistemi ve geometrilerinin değişmesinden kaynaklı uyuşmazlıkların giderilmesi için revizyon uygulama imar planı yapılmasına karar verildi.

        25

03.01.2024

İmar Komisyonuna havale edilen; Kestel Belediye Meclisinin 02.09.2022 tarih ve 114 sayılı kararı ile uygun görülen ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.03.2023 tarihli ve 452 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan İlçemiz Seymen Mahallesi, 113, 114, 115, 116, 121, 194, 195, 1024, 1025 ve 1069 parsellere ilişkin hazırlanan Uygulama İmar Planında değişiklik yapılmasına karar verildi.

        26

03.01.2024

Kestel Belediye Meclisinin 02.11.2022 tarih ve 135 sayılı kararı ile uygun görülen ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.11.2023 tarihli ve 1595 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan Soğuksu Mahallesi Uygulama İmar Planına ilan süresi içerisinde yapılan itirazların İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

        27

03.01.2024

Kestel Belediye Meclisinin 04.09.2023 tarih ve 101 sayılı kararı ile uygun görülen ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.11.2023 tarihli ve 1595 sayılı kararı ile onaylanan Gölcük Mahallesi Uygulama İmar Planına ilan süresi içerisinde yapılan itirazların İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

        28

03.01.2024

Kestel Belediye Meclisinin 03.10.2023 tarih ve 118 sayılı kararı ile uygun görülen ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.11.2023 tarihli ve 1595 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan 1/1000 Ölçekli Barakfakih Mahallesi Revizyon Uygulama İmar Planına ilan süresi içerisinde yapılan itirazların İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

        29

03.01.2024

07 Ekim 2023 tarihinden bu yana Filistin’ de devam eden insanlık dışı uygulamalarda hayatlarını kaybeden ve yaralanan insanların yaralarının sarılmasına katkı sağlamak maksadıyla 03 Ocak 2024 tarihi Çarşamba günü yapılan belediye meclis toplantısında verilecek huzur hakkı ücretinin Filistin’ e bağışlanmasına karar verildi.

 

 

 

 

ÖNDER TANIR                       SAFİYE DEMİRLİ                    YASİN BURKAY GEZER

MECLİS BAŞKANI                KATİP ÜYE                                KATİP ÜYE


04.12.2023 TARİHİ PERŞEMBE GÜNÜ BELEDİYE MECLİSİNDE GÖRÜŞÜLEN KONULARIN KARAR ÖZETLERİ

 

KARAR NO

KARAR TARİHİ

KARARIN ÖZETİ

        134

04.12.2023

Belediyemizde mevcut 5 adet dolu memur kadro derece değişikliğinin yapılmasına karar verildi.

        135

04.12.2023

Belediyemiz mücavir alanı içerisinde bulunan bütün ticari ve sınai işyerlerinde çalıştırılan işçilere ve diğer müstahdemlere 6301 Sayılı Öğle Dinlenmesi Kanununun 1. ve 3. Maddelerine göre 2024 Yılında öğle dinlenmesi verilmesine karar verildi.                                                     

        136

04.12.2023

2024 Yılı için İlçemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren içme suyu abonelerine ilave olarak tam maliyet esaslı evsel katı atık tarifelerinin belirlenmesine karar verildi.

        137

04.12.2023

Mülkiyeti Belediyemize ait; 1 adet akülü insan taşıma aracının Taşınır Mal Yönetmeliğinin 24. Maddesi Devir Suretiyle Çıkış ve 5393 sayılı Kanunun 75. Maddesi (a) ve (b) fıkralarına istinaden Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesine bedelsiz olarak devir edilmesi ve ilgili yasal işlemlerin yerine getirilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesine karar verildi.

        138

04.12.2023

İlçemiz Vani Mehmet Mahallesi, 124. Sokakta yıkılan istinat duvarının belediyemiz tarafından yapılması ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 86. ve 87. Maddelerine göre yapılan tüm masrafların harcamalara katılım payı adı altında parsel maliklerinden alınmasına karar verildi.

        139

04.12.2023

3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebeti ile ilçemizde bulunan Kestel Engelliler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğine kayıtlı  engelli vatandaşlarımıza refakatçileri ile birlikte (150 kişi) İznik DSİ Eğitim ve AR-GE Tesislerinde konaklamalı etkinlik yapılmasına karar verildi.

        140

04.12.2023

İlçemiz sınırları içerisinde yapılan imar planları sonucu ve imar barışı ile oluşan yeni cadde ve sokak isimlerinin belirlenmesi, mükerrer olan isimlerin değiştirilmesi, farklı bir isim verilmesi uygun görülen cadde ve sokaklara isim belirlenmesi konusunun daha detaylı incelenmesi için Hukuk Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

        141

04.12.2023

6360 Sayılı Kanun ile mahalleye dönüşen; Ağlaşan, Aksu, Alaçam, Barakfakih, Babasultan, Burhaniye, Çataltepe, Derekızık, Dudaklı, Erdoğan, Gölbaşı, Gölcük, Gözede, Kayacık, Kazancı, Kozluören, Lütfiye, Narlıdere, Nüzhetiye, Orhaniye, Osmaniye, Saitabat, Sayfiye, Serme, Şevketiye, Seymen, Soğuksu, Turanköy, Ümitalan, Yağmurlu Mahallelerinde kırsal mahalle ve kırsal yerleşik alanların tespit edilmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

 

 

 

 

       Sayfa: 2

 

KARAR NO

KARAR TARİHİ

KARARIN ÖZETİ

        142

04.12.2023

Kestel Belediye Meclisinin 02.06.2023 tarihli ve 85 sayılı kararı ile uygun görülen ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.06.2023 tarihli ve 861 sayılı kararı ile onaylanan İlçemiz Narlıdere Mahallesine ait 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında Bursa Kadastro Müdürlüğünün mahalle sınırları içerisinde bulunan taşınmaz malların 3402 sayılı Kanunun 22/a Maddesi gereği güncelleme çalışmalarına ilan süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

        143

04.12.2023

Kestel Belediye Meclisinin 02.06.2023 tarihli ve 84 sayılı kararı ile uygun görülen ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.06.2023 tarihli ve 861 sayılı kararı ile onaylanan İlçemiz Alaçam Mahallesine ait 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında Bursa Kadastro Müdürlüğünün mahalle sınırları içerisinde bulunan taşınmaz malların 3402 sayılı Kanunun 22/a Maddesi gereği güncelleme çalışmalarına ilan süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

        144

04.12.2023

Kestel Belediye Meclisinin 02.09.2023 tarihli ve 114 sayılı kararı ile uygun görülen ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.03.2023 tarihli ve 452 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan İlçemiz Seymen Mahallesi 114, 115, 1024, 1025 ve 1069 parsellere ilişkin hazırlanan uygulama imar planında değişiklik yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

        145

04.12.2023

İlçemiz Şevketiye Mahallesine ait 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında yapılan kadastro güncelleme çalışmaları neticesinde kadastro parsellerinin yüzölçüm, koordinat sistemi ve geometrilerinin değişmesinden kaynaklı uyuşmazlıkların giderilmesi için uygulama imar planı değişikliği yapılmasına karar verildi.

        146

04.12.2023

İlçemiz Ağlaşan Mahallesi, 102 ada, 24 ve 25 parsel sayılı taşınmazlarda uygulama imar planı yapılmasına karar verildi.

        147

04.12.2023

Kestel Belediye Meclisinin 03.05.2023 tarihli ve 74 sayılı kararı ile uygun görülen ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.06.2023 tarihli ve 782 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan Kestel Revizyon Uygulama İmar Planında, İlçemiz Yeni Mahalle, 416 ada, 1 ve 3 parsel sayılı taşınmazlarda bulunan kooperatif yapılarında yapılan karot testleri kapsamında, test sonuçlarında yapıların riskli yapı sınıfında olması ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Kestel (Bursa) Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında yapılaşma koşullarında sehven yapılan hatanın düzeltilmesi için plan değişikliği yapılmasına karar verildi.

 

       Sayfa: 3

 

KARAR NO

KARAR TARİHİ

KARARIN ÖZETİ

        148

04.12.2023

6360 Sayılı Kanun ile mahalleye dönüşen Ağlaşan, Aksu, Alaçam, Barakfakih, Babasultan, Burhaniye, Çataltepe, Derekızık, Dudaklı, Erdoğan, Gölbaşı, Gölcük, Gözede, Kayacık, Kazancı, Kozluören, Lütfiye, Narlıdere, Nüzhetiye, Orhaniye, Osmaniye, Saitabat, Sayfiye, Serme, Şevketiye, Seymen, Soğuksu, Turanköy, Ümitalan, Yağmurlu Mahallelerinde kırsal mahalle ve kırsal yerleşik alanların tespit edilmesine karar verildi.

 

 

 

 

MUAZZEZ YİĞİT                            SAFİYE DEMİRLİ                               FATİH SAKA

MECLİS I. BAŞKAN V.                   KATİP ÜYE                                          KATİP ÜYE


02.11.2023 TARİHİ PERŞEMBE GÜNÜ BELEDİYE MECLİSİNDE GÖRÜŞÜLEN KONULARIN KARAR ÖZETLERİ

 

KARAR NO

KARAR TARİHİ

KARARIN ÖZETİ

        125

02.11.2023

Belediyemizde mevcut 8 adet dolu memur kadro derece değişikliğinin yapılmasına karar verildi.

        126

02.11.2023

İlçemiz Alaçam Mahallesi, 101 ada, 4, 7, 9 ve 10 parsel sayılı taşınmazlarda uygulama imar planı yapılması talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

        127

02.11.2023

Kestel Belediye Meclisinin 23.05.2022 tarih ve 87 sayılı kararı ile uygun görülen ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 27.10.2022 tarihli ve 1382 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan 1/1000 ölçekli Bursa (Kestel) Revizyon Uygulama İmar Planında sehven yapılan hatanın düzeltilmesi amacıyla; yapılaşma koşullarına ilişkin düzenleme talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

        128

02.11.2023

Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; İlçemiz Ahmet Vefik Paşa Mahallesi, 518 ada, 15 parselin 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planına göre yolda ve park alanında kalan kısımlarının 10’ uncu 5 Yıllık 1’ inci Ek imar programına alınarak kamulaştırılması için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesine karar verildi.

        129

02.11.2023

İmar Komisyonuna havale edilen; İlçemiz Ümitalan Mahallesi köy yerleşik alan sınırları dahilinde yapılan kadastro güncelleme çalışmaları neticesinde kadastro parsellerinin yüzölçüm, koordinat sistemi ve geometrilerinin değişmesinden kaynaklı uyuşmazlıkların giderilmesi ve mahkeme kararlarının yerine getirilmesine ilişkin uygulama imar planı yapılmasına karar verildi.

        130

02.11.2023

İmar Komisyonuna havale edilen; İlçemiz Kayacık Mahallesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında yapılan kadastro güncelleme çalışmaları neticesinde kadastro parsellerinin yüzölçüm, koordinat sistemi ve geometrilerinin değişmesinden kaynaklı uyuşmazlıkların giderilmesi için uygulama imar planı değişikliği yapılmasına karar verildi.

        131

02.11.2023

İmar Komisyonuna havale edilen; İlçemiz Ağlaşan Mahallesi, 106 ada, 55 parselde uygulama imar planı yapılmasına karar verildi.

        132

02.11.2023

İmar Komisyonuna havale edilen; İlçemiz Barakfakih Mahallesi, 968 ada, 171 parsel sayılı taşınmazda uygulama imar planı değişikliği yapılmasına karar verildi.

        133

02.11.2023

Belediyemizin Kardeş Şehri olan Erzurum İli Pazaryolu İlçesi ile Olur İlçesinde belediyemizin destekleriyle yapılan parkların kullanıma açılması ve bölgede ziyaretler yapılması amacıyla uygun görülecek bir tarihte gezi düzenlenmesine karar verildi.

 

 

 

 

ÖNDER TANIR                       SAFİYE DEMİRLİ                    YASİN BURKAY GEZER

MECLİS BAŞKANI                KATİP ÜYE                                KATİP ÜYE


18.10.2023 TARİHİ ÇARŞAMBA GÜNÜ BELEDİYE MECLİSİNDE GÖRÜŞÜLEN KONULARIN KARAR ÖZETLERİ-II

 

KARAR NO

KARAR TARİHİ

KARARIN ÖZETİ

        121

18.10.2023

Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; 2024 Mali Yılı Performans Programının kabulüne karar verildi.

        122

18.10.2023

Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Belediyemiz 2024 Mali Yılı Bütçesinin kabulüne karar verildi.

        123

18.10.2023

Belediyemiz Afet İşleri Müdürlüğüne 1 adet Arama Kurtarma Aracı; Özel Kalem Müdürlüğüne 1 adet Kara Taşıtı; Fen İşleri Müdürlüğüne 1 adet Kamyonet; Park ve Bahçeler Müdürlüğüne 1 adet Kamyonet; Temizlik İşleri Müdürlüğüne 1 adet Süpürme Aracı, 1 adet Çöp Kamyonu, 1 adet Ambalaj Atığı Toplama Aracı; Destek Hizmetleri Müdürlüğüne 1 adet Motosiklet; Zabıta Müdürlüğüne 1 adet Kara Taşıtı alınmasına karar verildi.

        124

18.10.2023

Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; 2024 Mali Yılı Belediye Gelir Tarifesinin kabulüne karar verildi.

 

 

 

 

ÖNDER TANIR                       SAFİYE DEMİRLİ                    YASİN BURKAY GEZER

MECLİS BAŞKANI                KATİP ÜYE                                KATİP ÜYE


03.10.2023 TARİHİ SALI GÜNÜ BELEDİYE MECLİSİNDE GÖRÜŞÜLEN KONULARIN KARAR ÖZETLERİ-I

 

KARAR NO

KARAR TARİHİ

KARARIN ÖZETİ

        103

03.10.2023

2024 Mali Yılı Performans Programının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

        104

03.10.2023

2024 Mali Yılı Bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

        105

03.10.2023

2023 Mali Yılı Bütçesine ek ödenek konulması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

        106

03.10.2023

Belediyemiz 2024 Mali Yılı Gelir Tarifesinin oluşturulması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

        107

03.10.2023

İlçemiz Ahmet Vefik Paşa Mahallesi, H22D05D4C pafta, 518 ada, 15 parselin 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planına göre yolda ve park alanında kalan kısımlarının 10’ uncu 5 Yıllık 1’ inci Ek imar programına alınarak kamulaştırılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

        108

03.10.2023

İlçemiz Kale Mahallesi, 145 ada, 10 parselin 6183 Sayılı Kanunun geçici 8. Maddesine istinaden hazine adına devir edilmesine karar verildi.

        109

03.10.2023

Kestel Belediye Meclisinin 03.05.2023 tarih ve 74 sayılı kararı ile uygun görülen ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.06.2023 tarihli ve 782 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan Kestel (Bursa) Revizyon Uygulama İmar Planı; Askı İtirazları Plan Değişikliği’ne ilan süresi içerisinde yapılan itirazların İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

        110

03.10.2023

İlçemiz Kayacık Mahallesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında yapılan kadastro güncelleme çalışmaları neticesinde kadastro parsellerinin yüzölçüm, koordinat sistemi ve geometrilerinin değişmesinden kaynaklı uyuşmazlıkların giderilmesi için hazırlanan plan değişikliği konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

        111

03.10.2023

İlçemiz Ağlaşan Mahallesi, 106 ada, 55 parselde uygulama imar planı yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

        112

03.10.2023

İlçemiz Alaçam Mahallesi, 115 ada, 3, 4, 5, 6 ve 13 parsellerde uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

        113

03.10.2023

Kardeş Şehrimiz Erzurum İli, Pazaryolu Belediyesi tarafından yapılan Şehit Hüseyin Gökçimen Parkı için kullanılacak olan malzemelerin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75/a Maddesine göre belediyemiz tarafından karşılanması amacıyla ortaklaşa işbirliği protokolü yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesine karar verildi.

                               Sayfa: 2

 

KARAR NO

KARAR TARİHİ

KARARIN ÖZETİ

114

03.10.2023

Hukuk Komisyonuna havale edilen; İlçemizde kurulan meyve ve sebze pazarlarının bazı hizmetlerinin işletilmesinin meslek kuruluşu olan Bursa Seyyar Pazarcılar Odası Yönetim Kurulu A.Ş.’ ne yaptırılması amacıyla protokol yapılması için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesine karar verildi.

        115

03.10.2023

İmar Komisyonuna havale edilen; Kestel Belediye Meclisinin 02.06.2023 tarih ve 84 sayılı kararı ile uygun görülen ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.06.2023 tarihli ve 861 sayılı kararı ile onaylanan Alaçam Mahallesi Revizyon Uygulama İmar Planında 3402 sayılı Kanunun 22/a Maddesi gereği güncelleme çalışmalarına ilişkin hazırlanan plan değişikliğine ilan süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülmesine karar verildi.

        116

03.10.2023

İmar Komisyonuna havale edilen; Kestel Belediye Meclisinin 02.06.2023 tarih ve 85 sayılı kararı ile uygun görülen ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.06.2023 tarihli ve 861 sayılı kararı ile onaylanan Narlıdere Mahallesi Revizyon Uygulama İmar Planında 3402 sayılı Kanunun 22/a Maddesi gereği güncelleme çalışmalarına ilişkin hazırlanan plan değişikliğine ilan süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülmesine karar verildi.

        117

03.10.2023

İmar Komisyonuna havale edilen; Kestel Belediye Meclisinin 02.06.2023 tarih ve 86 sayılı kararı ile uygun görülen ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.06.2023 tarihli ve 861 sayılı kararı ile onaylanan Sayfiye Mahallesi Revizyon Uygulama İmar Planında 3402 sayılı Kanunun 22/a Maddesi gereği güncelleme çalışmalarına ilişkin hazırlanan plan değişikliğine ilan süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülmesine karar verildi.

        118

03.10.2023

İmar Komisyonuna havale edilen; İlçemiz Barakfakih (Kestel) Yerleşim Alanı ve İlave Revizyon Uygulama İmar Planında yapılan kadastro güncelleme çalışmaları neticesinde kadastro parsellerinin yüzölçüm, koordinat sistemi ve geometrilerinin değişmesinden kaynaklı uyuşmazlıkların giderilmesi için revizyon uygulama imar planı yapılmasına karar verildi.

        119

03.10.2023

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında şiir, kompozisyon, resim ve İstiklal Marşı güzel okuma yarışmaları düzenlenmesi, başarılı öğrencilere ödül verilmesi ve giderlerin belediyemiz bütçesinden karşılanmasına karar verildi.

        120

03.10.2023

Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Belediyemiz 2023 Mali Yılı Bütçesine Ek Ödenek konulmasına karar verildi.

 

 

 

ÖNDER TANIR                                       SAFİYE DEMİRLİ                         FATİH SAKA

MECLİS BAŞKANI                               KATİP ÜYE                                     KATİP ÜYE