DUYURU
DUYURU

        Bursa İli, Kestel Belediyesi Encümeninin 15.06.2023 tarih ve 2022/516 sayılı kararı ile 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesine göre, Bursa İli, Kestel İlçesi, Sayfiye Mahallesi 2’inci Etap 101 ada 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ve 51 parseller ile 115 ada 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21 numaralı parselleri kapsayan alanda, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesine göre hazırlanan Arazi ve Arsa Düzenlemesi ’nin kabulü ve ilan askısının yapılması için karar alınmıştır. Söz konusu parseller, Kestel Belediye Meclisi’nce 02.06.2023 tarih ve 86 sayı ile onaylı “Bursa İli, Kestel İlçesi, Sayfiye Mahallesi Kadastro Güncelleme Çalışmaları (22A) Sonucu oluşan Kayıklıkların Giderilmesine Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” Planında konut alanında, yolda, parkta, İlköğretim Alanında ve Teknik alanda kalmakta olup, bir kısmı ise Bursa 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında kalmaktadır.
        3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesine göre hazırlanan şuyulandırma işlemi askı ilanı süresi içerisinde yapılan itirazların yeniden değerlendirilmesi sonucu yapılan değişiklikler neticesinde 10.11.2023 tarihinden itibaren Belediyemiz ilan tahtasına bir ay süre ile yeniden askıya çıkartılmıştır.

        Sayın ilçe halkına ve ilgililere duyurulur.

DİĞER DUYURULAR