DUYURU
DUYURU

 İlçemiz, Orhaniye Mahallesi sınırları içerisinde, 1/1000 ölçekli imar planı kapsamında gerçekleştirilen ve Kestel Belediyesi Encümenince 23.12.2015 tarih ve 2015/514 sayılı karar ile onaylanan şuyulandırma işlemi, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin E.2020/297-K.2022/274 sayılı kararı ve E.2020/289-K.2022/330 kararları ile iptaline karar verilmiştir. Alınan karar gereği Kadastro Parsellerine Geri Dönüşüm İşlemi ve ardından 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi gereği şuyulandırma işlemi yapılmasına karar verilmiştir.
      
Hazırlanan geri dönüşüm ve şuyulandırma evrakları 02.01.2024 tarihinden itibaren Kestel Belediyesi Ek Hizmet Binası ilan tahtasında bir ay süreyle askıya çıkartılacaktır. Bilgilerinize rica ederiz.
     
Sayın ilçe halkına ve ilgililere duyurulur.

DİĞER DUYURULAR