DUYURU
DUYURU

YENİ MAHALLE ŞUYULANDIRMA İŞLEMİ


       Bursa İli, Kestel Belediyesi Encümeninin 10.01.2024 tarih ve 2024/52 sayılı kararı ile 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesine göre, Kestel İlçesi, Yeni Mahalle, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında kalan yaklaşık 7 Hektar alanda; 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesine göre hazırlanan Arazi ve Arsa Düzenlemesi ’nin kabulü ve ilan askısının yapılması için karar alınmıştır. Söz konusu parseller, Kestel Belediye Meclisinin 03.05.2023 tarihli ve 74 sayılı kararı ile uygun görülen, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.06.2023 tarih ve 782 sayılı kararı ile de onaylanan Kestel (Bursa) Revizyon Uygulama İmar Planında Küçük Sanayi Alanında kalmaktadır. 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesine göre hazırlanan Arazi ve Arsa Düzenlemesi evrakları 20.02.2024 tarihinden itibaren Belediyemiz Ek Hizmet Binası ilan panosunda bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır.

        Sayın ilçe halkına ve ilgililere duyurulur.

DİĞER DUYURULAR