DUYURU - Geçici İşçi Alım İlanı
DUYURU - Geçici İşçi Alım İlanı

T.C.

KESTEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Geçici İşçi Alım İlanı

 

            Belediyemize 4857 sayılı İş Kanununa tabi aşağıda aranan özellikleri belirtilen 30 adet  Geçici İşçi  personel alınacaktır.

 

KADRO UNVANI / ADEDİ : Beden İşçisi (Genel) / 30  Adet.

İKAMETGAH                        : Kestel İlçesi sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

İŞİN SÜRESİ                         : 5 Ay 29 Gün

KURA ÇEKİLİŞ TARİHİ     : 06/03/2024           SAATİ: 15.00

KURA ÇEKİLİŞ YERİ         : Vanimehmet Mahallesi Gazi Caddesi  No:15  Ek Hizmet

                                                 Binası  Aile Parkı Yanı (Eski Kültür Merkezi) KESTEL

 

MÜLAKAT TARİHİ             :08/03/2024           SAATİ: 09.00

MÜLAKAT YERİ                 :Vani Mehmet Mah. İmren Sok. No:10 Kestel

(Kestel Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi)

 

NOT: İŞKUR tarafından bildirilen iş sayısı açık iş sayısının dört 4 katını aşmaması halinde kura çekilişi yapılmayacaktır. Mülakata katılmaya hak kazanan adaylar ve tüm duyurular resmi internet sitemizden yapılacaktır.(www.kestel.bel.tr)

 

İŞÇİ OLARAK ALINACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR

  1. a) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
  2. b) 18 yaşını tamamlamış olmak, 65 yaşını geçmemiş olmak,
  3. c) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  4. d) En az ilköğretim en fazla ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak.
  5. e) Emekli olmamak (Sosyal Güvenlik Kurumundan Emekli Aylığı almamak)

 

NOT: RESMİ İLAN TÜRKİYE İŞ KURUMU WEB SAYFASINDA BURSA İLİ KAMU AÇIK İŞ İLANLARI KISMINDA YAYINLANMIŞTIR. BAŞVURULAR TÜRKİYE İŞ KURUMU WEB SAYFASINDAN VEYA TÜRKİYE İŞ KURUMU BURSA  İLİ GENELİNDEKİ HİZMET MERKEZLERİNE ŞAHSEN YAPILMAKTADIR. KESTEL BELEDİYE BAŞKANLIĞINA POSTA, ELEKTRONİK POSTA VEYA ŞAHSEN BAŞVURU ŞEKLİNDE MURACAAT YAPILMAMAKTADIR. BUNA RAĞMEN YAPILAN BAŞVURULARIN GEÇERLİLİĞİ BULUNMAMAKTADIR.

 

-Bursa Çalışma ve İş Kurumu tarafından bildirilecek adaylar mülakat(sözlü) sınavına tabi tutulacaktır.

- Gerçeğe aykırı belge veren ve kimliksiz gelen adaylar mülakat(sözlü) sınava alınmayacaktır.

-Sınav katılmaya hak kazanan adaylar Belediye internet sitesinde yayınlanacaktır.

DİĞER DUYURULAR