İhale İlanı - Yayınlanma Tarihi 13.02.2023
İhale İlanı - Yayınlanma Tarihi 13.02.2023

İLAN

KESTEL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

1- İlçemizYeni Mah. Atatürk Caddesi No:99/A adresinde bulunan büfenin  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Maddesi Açık Teklif  Usulü İle 3 Yıl Müddetle İşletme/Kiraya Verilmesi

Aylık muhammen bedeli :1.000,00.-TL+K.D.V.

Geçici teminatı: 1.080,00.-TL

2-Yeni Mh. Akgüvercin Piknik alanında bulunan 1 adet 154 m2. Kapalı alanlı kafeterya binamızın ve buna bağlı olarak açık aile piknik alanının Belediyemize gelir getirmesi amacıyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Arttırma Usulü ile 3 yıl müddetle İşletme/kiraya  verilmesi

Aylık muhammen bedeli :8.500,00.-TL+K.D.V.

Geçici teminatı: 9.180,00 .-TL

İştirak Teminatı:51.000,00.-TL

3-Mülkiyeti Belediyemize ait 2882 parsel, Barakfakih Mahallesi Genç Osman caddesi 65/O adresinde bulunan 80 m2 gayrimenkulün 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Arttırma Usulü ile 1 yıl müddetle İşletme/kiraya verilmesi

Aylık muhammen bedeli : 1.300,00 TL+ KDV

Geçici teminatı: 468,00 TL

İhaleler ayrı ayrı Belediyemiz Encümenince Kestel Belediyesi Encümen Salonunda 22/02/2023 tarih Çarşamba günü, saat 10:30’, 10:40 ve 10:50 de ayrı ayrı yapılacaktır. Şartnameleri Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görülebilir veya 100,00.-TL.+KDV. bedel ile temin edilebilir.

Kestel Belediyesi İban No: Halk Bankası:TR12 0001 2009 2890 0007 0000 03

İhaleye girerken  istenecek belgeler :

 

ŞİRKETLERİN         :

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

1-İmza Sirküleri   (Noter Tasdikli)                                                    

2-Vekil ise vekâletname (Noter Tasdikli)         

3-Ticaret veya Sanayi Odası Belgesi            

4-Geçici Teminat.   (Banka teminat mektubu verilecek ise süresiz olacaktır.)

5-İştirak Teminat. (Banka teminat mektubu verilecek ise süresiz olacaktır.)  (2 nolu ihale için)                                        

6-En son yayınlanmış Ticari Sicil Gazete sureti                                  

7-Kestel Belediyesine borcu olup - olmadığında dair yazı.

8-Şirket yetkilisinin Adli Sicil Belgesi

9-İhale dosyası satın alındı makbuzu.

10-Derneklerden Faaliyet belgesi, Dernek Kararı (İhaleye girme,TeminatYatırma,Çekme,Teklifverme,Sözleşme imzalamaya vb.gibi Yetki kararı)

ŞAHISLARIN      :

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

1-Nüfus Cüzdanı Sureti (T.C Kimlik Numaralı)

2- İmza Sirküleri (Noter tasdikli)                                          

3-Vekil ise vekâletname (Noter Tasdikli)

4-Geçici Teminat.(Banka teminat mektubu verilecek ise süresiz olacaktır.)

5-İştirak Teminat. (Banka teminat mektubu verilecek ise süresiz olacaktır.)  (2 nolu ihale için)  

6-İkametgah Kağıdı veya Tebligat adres beyanı

7-Kestel Belediyesine borcu olup - olmadığında dair yazı.                               

8-Adli Sicil Belgesi

9-İhale dosyası satın alındı makbuzu.

10- Mesleki Faaliyet belgesi.(Bursa Lokantacılar Kebabçılar, Köfteciler ve Benz.Esnaf Odası Oda kayıt belgesi) (2 nolu ihale için)                                        

İhale Evraklarını 22/02/2023Çarşamba saat 1000’a kadar Kestel Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kale Mah., Cuma  Cad. No:1 16450 Kestel/ Bursa adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

İdare, İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

Telgrafla müracaat ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez ,

 İlan Olunur.

http://www.kestel.bel.tr

 

 

 

DİĞER İHALELER