İlçemiz Barakfakih Mh. 949 ada 142 parsel Çay Sk. No:2 de Bulunan Düğün Salonunun İşletme/Kiraya Verilmesi
İlçemiz Barakfakih Mh. 949 ada 142 parsel Çay Sk. No:2 de Bulunan Düğün Salonunun İşletme/Kiraya Verilmesi
İlçemiz Barakfakih Mh. 949 ada 142 parsel Çay Sk. No:2 de Bulunan Düğün Salonunun İşletme/Kiraya Verilmesi

İLAN

KESTEL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- İlçemiz Barakfakih Mh. 949 ada 142 parsel Çay Sk. No:2 de Bulunan Düğün Salonunun(Toplam 876 m2) 2886 Sayılı

Devlet İhale Kanunu 45. Maddesi Açık Teklif Usulü İle 3 Yıl Müddetle İşletme/Kiraya Verilmesi

Aylık muhammen bedeli:1.500,00 TL + K.D.V.

Geçici teminatı: 1.620,00 TL

İştirak Teminatı: 4.500,00 TL

2-İlçemiz Barakfakih Mh. Genç Osman Cd. No:56/2, (928 ada 38 parsel) Bulunan Halı Saha (Toplam 1364 m2) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Arttırma Usulü ile 3 yıl müddetle İşletme/kiraya verilmesi

Aylık muhammen bedeli: 4.500,00 TL + K.D.V.

Geçici teminatı: 4.860,00 TL

İştirak Teminatı: 13.500,00 TL

3- İlçemiz Barakfakih Mh. Genç Osman Cd. No:56/1 (928 Ada 38 Parsel) de Bulunan Lokantanın (Toplam 374 m2)2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Arttırma Usulü ile 1 yıl müddetle İşletme/kiraya verilmesi

Aylık muhammen bedeli: 4.500,00 TL+ KDV

Geçici teminatı: 4.860,00 TL

 İştirak Teminatı:13.500,00 TL

4- İlçemiz Barakfakih Mh. Genç Osman Cd.  No:65/F, 955 ada, 1 parsel Parselde Bulunan Lokantanın (Lokanta 153 m2+Mutfak 35 m2+ 165 m2 Lokanta devamı Toplam: 353 m2) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Maddesi Açık Teklif Usulü İle 3 Yıl Müddetle İşletme/Kiraya Verilmesi

Aylık muhammen bedeli: 11.000,00 TL + K.D.V.

Geçici teminatı: 11.880,00 TL

İştirak Teminatı:33.000,00 TL

5- İlçemiz Barakfakih Mh. Genç Osman Cd. No:65/E, 955 ada 1 Parselde Bulunan 4 Adet Dükkanın (Lokanta 236 m2+Mutfak 50 m2+Lokanta devamı 108 m2 Toplam: 394 m2) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Arttırma Usulü ile 3 yıl müddetle kiraya verilmesi işi

Aylık muhammen bedeli: 14.000,00 TL + K.D.V.

Geçici teminatı: 15.120,00 TL

İştirak Teminatı: 70.000,00 TL

İhaleler ayrı ayrı Belediyemiz Encümenince Kestel Belediyesi Encümen Salonunda 05/04/2023 tarih Çarşamba günü, saat 10:30, 10:40, 10:50, 11.00 ve 11.10 da ayrı ayrı yapılacaktır. Şartnameleri Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görülebilir veya 100,00 TL + KDV. bedel ile temin edilebilir.

Kestel Belediyesi İban No: Halk Bankası:TR12 0001 2009 2890 0007 0000 03

İhaleye girerken istenecek belgeler:

 

ŞİRKETLERİN         :

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

1-İmza Sirküleri/Beyannamesi   (Noter Tasdikli)                                                    

2-Vekil ise vekâletname (Noter Tasdikli)        

3-Ticaret veya Sanayi Odası Belgesi            

4-Geçici Teminat.   (Banka teminat mektubu verilecek ise süresiz olacaktır.)

5-İştirak Teminat. (Banka teminat mektubu verilecek ise süresiz olacaktır.)                                         

6-En son yayınlanmış Ticari Sicil Gazete sureti                                  

7-Kestel Belediyesine borcu olup - olmadığında dair yazı.

8-Şirket yetkilisinin Adli Sicil Belgesi

9-İhale dosyası satın alındı makbuzu.

10-Derneklerden Faaliyet belgesi, Dernek Kararı (İhaleye girme, Teminat Yatırma, Çekme, Teklif verme, Sözleşme imzalamaya vb.gibi Yetki kararı)

ŞAHISLARIN      :

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

1-Nüfus Cüzdanı Sureti (T.C Kimlik Numaralı)

2- İmza Sirküleri (Noter tasdikli)                                          

3-Vekil ise vekâletname (Noter Tasdikli)

4-Geçici Teminat.(Banka teminat mektubu verilecek ise süresiz olacaktır.)

5-İştirak Teminat. (Banka teminat mektubu verilecek ise süresiz olacaktır.)     

6-İkametgâh Kâğıdı veya Tebligat adres beyanı

7-Kestel Belediyesine borcu olup - olmadığında dair yazı.                               

8-Adli Sicil Belgesi

9-İhale dosyası satın alındı makbuzu.

10- Faaliyet Belgesi

İhale Evraklarını 05/04/2023Çarşamba saat 1000’a kadar Kestel Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kale Mah., Cuma  Cad. No:1 16450 Kestel/ Bursa adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

İdare, İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Telgrafla müracaat ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez,

 İlan Olunur.

http://www.kestel.bel.tr

 

DİĞER İHALELER