Mülkiyeti Belediyemize ait Yeni Mahalle, 638 Ada, H22D10A2D pafta, 1 numaralı parsel üzerinde bulunan brüt 275 m2 olan 1 adet asma katlı atölyenin (bağımsız bölüm 2) ve Mülkiyeti Belediyemize ait Vani Mehmet Mahallesi, 236 Ada, H22D10B1A Pafta, 34 numara
Mülkiyeti Belediyemize ait Yeni Mahalle, 638 Ada, H22D10A2D pafta, 1 numaralı parsel üzerinde bulunan brüt 275 m2 olan 1 adet asma katlı atölyenin (bağımsız bölüm 2) ve Mülkiyeti Belediyemize ait Vani Mehmet Mahallesi, 236 Ada, H22D10B1A Pafta, 34 numara
Mülkiyeti Belediyemize ait Yeni Mahalle, 638 Ada, H22D10A2D pafta, 1 numaralı parsel üzerinde bulunan brüt 275 m2 olan 1 adet asma katlı atölyenin  (bağımsız bölüm 2) ve Mülkiyeti Belediyemize ait Vani Mehmet Mahallesi, 236 Ada, H22D10B1A Pafta, 34 numara

İLAN
KESTEL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

İHALENİN KONUSU:

 

Mülkiyeti Belediyemize ait Yeni Mahalle, 638 Ada, H22D10A2D pafta, 1 numaralı parsel üzerinde bulunan brüt 275 m2 olan 1 adet asma katlı atölyenin  (bağımsız bölüm 2) ve Mülkiyeti Belediyemize ait Vani Mehmet Mahallesi, 236 Ada, H22D10B1A Pafta, 34 numaralı parsel üzerinde bulunan taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ’nun 45. maddesi uyarınca “Açık Teklif Usulü” ile satılması işi.

 Mahalle

 

Ada

 

Pafta

 

Parsel

 

Parsel Alanı (brüt m²)

 

İmar Durumu

Tahmini Muhammen Bedeli ve Geçici Teminat tutarı

 

Ödeme Şekli

 

İhale gün ve saati

 

YENİ

 

638

 

H22D10A2D

 

1

 

275

Küçük Sanayi Alanında

(dükkan)

3.700.000,00 TL

Geçici teminatı                         111.000,00 TL

Tamamı Peşin veya %50’si Peşin Kalanı 3 eşit taksitte tahsil edilecektir.

26/04/2023
Çarşamba
Saat: 10 : 30

 

Vani Mehmet

 

236

 

H22D10B1A

 

34

 

2.318,85

Arsa

5.500.000,00 TL

 Geçici teminatı                         165.000,00 TL

Tamamı Peşin veya %50’si Peşin Kalanı 3 eşit taksitte tahsil edilecektir.

26/04/2023
Çarşamba
Saat: 10:40

 

NOT: Söz Konusu yukarıda belirtilen gayrimenkuller KDV den muaftır.

İhaleler, Belediyemiz Encümenince Kestel Belediyesi Encümen Salonunda 26/04/2023 tarih çarşamba günü, saat: 10:30 ve 10:40 da ayrı ayrı yapılacaktır. Şartname Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görülebilir veya 200,00 TL+KDV bedel ile temin edilebilir.
Geçici teminat aşağıdaki iban no ya yatırabilir.
BANKA: TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI KESTEL ŞUBESİ
IBAN NO : (TR310001500158007292521173)
İhaleye girerken  istenecek belgeler :

ŞİRKETLERİN         :
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
1-İmza Sirküleri (Noter Tasdikli)        
2-Vekil ise vekâletname (Noter Tasdikli)        
3-Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi            
4-Geçici Teminat.   (Banka teminat mektubu verilecek ise süresiz olacaktır.)                                      
5-En son yayınlanmış Ticari Sicil Gazete sureti 
6-Adli Sicil belgesi (Şirket yetkilisine ait son 1 ay içinde alınmış)
7-Kestel Belediyesine borcu olup - olmadığında dair yazı.
8-İhale dosyası satın alındı makbuzu.
9- Kooperatif /Derneklerden Karar (İhaleye girme, Teminat Yatırma, Çekme, Teklif verme, Sözleşme imzalamaya vb.gibi Resmi Dairelerdeki iş ve işlemler Yetki kararı)  

ŞAHISLARIN      :
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
1-Nüfus Cüzdanı Sureti (T.C Kimlik Numaralı)
2-İmza Sirküleri/beyannamesi (Noter Tasdikli)
3-Vekil ise vekâletname (Noter Tasdikli)
4-Geçici Teminat. (Banka teminat mektubu verilecek ise süresiz olacaktır.)
5-İkametgâh veya İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı.
6-Sabıka kaydı (Son 1 ay içinde alınmış)
7-Kestel Belediyesine borcu olup - olmadığında dair yazı.                               
8-İhale dosyası satın alındı makbuzu.


İhale Evraklarını  26/04/2023 çarşamba saat 10.00’a kadar Kestel Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Kale Mah., Cuma  Cad. No:1 16450 Kestel/ Bursa adresine teslim etmeleri gerekmektedir.
İdare, İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Telgrafla müracaat ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez ,
 İlan Olunur.

http://www.kestel.bel.tr

DİĞER İHALELER