Mülkiyeti Belediyemize ait Yeni Mahalle, 638 Ada, H22D10A2D pafta, 1 numaralı parsel üzerinde bulunan her biri brüt 275 m2 olan 2 adet asma katlı atölyenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ’nun 45. maddesi uyarınca “Açık Teklif Usulü” ile satılması işi
Mülkiyeti Belediyemize ait Yeni Mahalle, 638 Ada, H22D10A2D pafta, 1 numaralı parsel üzerinde bulunan her biri brüt 275 m2 olan 2 adet asma katlı atölyenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ’nun 45. maddesi uyarınca “Açık Teklif Usulü” ile satılması işi
Mülkiyeti Belediyemize ait Yeni Mahalle, 638 Ada, H22D10A2D pafta, 1 numaralı parsel üzerinde bulunan her biri brüt 275 m2 olan 2 adet asma katlı atölyenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ’nun 45. maddesi uyarınca “Açık Teklif Usulü” ile satılması işi

Mülkiyeti Belediyemize ait Yeni Mahalle, 638 Ada, H22D10A2D pafta, 1 numaralı parsel üzerinde bulunan her biri brüt 275 m2 olan 2 adet asma katlı 
atölyenin
(bağımsız bölüm 1 ve 2) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ’nun 45. maddesi uyarınca “Açık Teklif Usulü” ile satılması işi

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 49. Maddesi uyarınca
15 gün müddetle pazarlığa bırakılmasına karar verilmiştir.

( İhale Tarihi ve Saati: 19-26/10/2022 Saat:10.30 - 10.40)

 

 

 

 

İLAN
KESTEL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

İHALENİN KONUSU:

 

Mülkiyeti Belediyemize ait Yeni Mahalle, 638 Ada, H22D10A2D pafta, 1 numaralı parsel üzerinde bulunan her biri brüt 275 m2 olan 2 adet asma katlı atölyenin  (bağımsız bölüm 1 ve 2) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ’nun 45. maddesi uyarınca “Açık Teklif Usulü” ile satılması işi.

 

 

Mahalle

 

Ada

 

Pafta

 

Parsel

 

Parsel Alanı (brüt m²)

 

İmar Durumu

Tahmini Muhammen Bedeli ve Geçici Teminat tutarı

 

Ödeme Şekli

 

İhale gün ve saati

 

1-YENİ

 

638

 

H22D10A2D

 

1

 

275

Küçük Sanayi Alanında

2.396.650,00 TL

Geçici teminatı                         71.900,00 TL

Tamamı Peşin veya %50’si Peşin Kalanı 5 eşit taksitte tahsil edilecektir.

12/10/2022
Çarşamba
Saat: 10:30

 

2-YENİ

 

638

 

H22D10A2D

 

1

 

275

Küçük Sanayi Alanında

2.396.650,00 TL

Geçici teminatı                         71.900,00 TL

Tamamı Peşin veya %50’si Peşin Kalanı 5 eşit taksitte tahsil edilecektir.

12/10/2022
Çarşamba
Saat: 10:40

 

NOT: Söz Konusu yukarıda belirtilen gayrimenkuller KDV den muaftır.

 

İhale, Belediyemiz Encümenince Kestel Belediyesi Encümen Salonunda 12/10/2022 tarih çarşamba günü, saat 10.30 ve 10.40 da ayrı ayrı yapılacaktır. Şartnameleri Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görülebilir veya 300,00 TL+KDV bedel ile temin edilebilir.
Geçici teminatlar aşağıdaki iban no ya yatırabilir.
BANKA: TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI KESTEL ŞUBESİ
IBAN NO : (TR310001500158007292521173)
İhaleye girerken  istenecek belgeler :

ŞİRKETLERİN         :
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
1-İmza Sirküleri (Noter Tasdikli)        
2-Vekil ise vekâletname (Noter Tasdikli)        
3-Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi            
4-Geçici Teminat.   (Banka teminat mektubu verilecek ise süresiz olacaktır.)                                      
5-En son yayınlanmış Ticari Sicil Gazete sureti 
6-Adli Sicil belgesi (Şirket yetkilisine ait son 1 ay içinde alınmış)
7-Kestel Belediyesine borcu olup - olmadığında dair yazı.
8-İhale dosyası satın alındı makbuzu.
9- Kooperatif /Derneklerden Karar (İhaleye girme, Teminat Yatırma, Çekme, Teklif verme, Sözleşme imzalamaya vb.gibi Resmi Dairelerdeki iş ve işlemler Yetki kararı)  

ŞAHISLARIN      :
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
1-Nüfus Cüzdanı Sureti (T.C Kimlik Numaralı)
2-İmza Sirküleri/beyannamesi (Noter Tasdikli)
3-Vekil ise vekâletname (Noter Tasdikli)
4-Geçici Teminat. (Banka teminat mektubu verilecek ise süresiz olacaktır.)
5-İkametgâh veya İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı.
6-Sabıka kaydı (Son 1 ay içinde alınmış)
7-Kestel Belediyesine borcu olup - olmadığında dair yazı.                               
8-İhale dosyası satın alındı makbuzu.


İhale Evraklarını  12/10/2022 çarşamba saat 10.00’a kadar Kestel Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Kale Mah., Cuma  Cad. No:1 16450 Kestel/ Bursa adresine teslim etmeleri gerekmektedir.
İdare, İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Telgrafla müracaat ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez ,
 İlan Olunur.

http://www.kestel.bel.tr

DİĞER İHALELER