Mülkiyeti Devlet Ormanına, arazi kullanım ve işletme hakkı Belediyemize ait olan İlçemiz Saitabat Mahallesi, Şelale Caddesinde ki gayrimenkulün kiraya verilmesi işi
Mülkiyeti Devlet Ormanına, arazi kullanım ve işletme hakkı Belediyemize ait olan İlçemiz Saitabat Mahallesi, Şelale Caddesinde ki gayrimenkulün kiraya verilmesi işi
Mülkiyeti Devlet Ormanına, arazi kullanım ve işletme hakkı Belediyemize ait olan İlçemiz Saitabat Mahallesi, Şelale Caddesinde ki gayrimenkulün kiraya verilmesi işi

İLAN

KESTEL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

1- Mülkiyeti Devlet Ormanına, arazi kullanım ve işletme hakkı Belediyemize ait olan İlçemiz Saitabat Mahallesi, Şelale Caddesi, No:128/1 (Dere Restoran) adresinde bulunan 4.300 m2 açık alanlı, 1.097 m2 kapalı alanlı gayrimenkulün Belediyemize gelir getirmek amacıyla, restoran, kafe vb. olarak kullanılmak üzere  03.01.2023 tarih, 2023/18 sayılı Meclis Kararı ve 08/02/2023 tarih,2023/ 124 sayılı Encümen Kararı ile   2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Maddesi Açık Teklif  Usulü ile  10 yıl müddetle İşletme/kiraya verilmesi ihaleye konulmuştur.

İhalesi Belediyemiz Encümenince Kestel Belediyesi Encümen Salonunda. 08/03/2023 tarih Çarşamba günü, saat 10.30’da yapılacaktır. Şartnameleri Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görülebilir veya 200,00.-TL.+KDV. bedel ile temin edilebilir.

Aylık muhammen bedeli :25.000,00.-TL. +KDV

Geçici teminatı:   90.000,00.-TL

İştirak Teminatı:150.000,00.-TL

Kestel Belediyesi İban No: Halk Bankası:TR12 0001 2009 2890 0007 0000 03

İhaleye girerken  istenecek belgeler :

ŞİRKETLERİN         :

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

1-İmza Sirküleri                                              

2-Vekil ise vekâletname (Noter Tasdikli)        

3-Ticaret veya Sanayi Odası Belgesi            

4-Geçici Teminat.   (Banka teminat mektubu verilecek ise süresiz olacaktır.)

5-İştirak Teminatı (Depozito) (Banka teminat mektubu verilecek ise süresiz olacaktır.)                                          

6-En son yayınlanmış Ticari Sicil Gazete sureti                                  

7-Kestel Belediyesine borcu olup - olmadığında dair yazı.

8-Şirket yetkilisinin Adli Sicil Belgesi

9-İhale dosyası satın alındı makbuzu.

10-Derneklerden Faaliyet belgesi, Dernek Kararı (İhaleye girme,Teminat Yatırma,Çekme,Teklif verme, Sözleşme imzalamaya vb. gibi Yetki kararı)

 

ŞAHISLARIN      :

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

1-Nüfus Cüzdanı Sureti (T.C Kimlik Numaralı)

2- İmza Sirküleri                                             

3-Vekil ise vekâletname (Noter Tasdikli)

4-Geçici Teminat.(Banka teminat mektubu verilecek ise süresiz olacaktır.)

5-İştirak Teminatı (Depozito) (Banka teminat mektubu verilecek ise süresiz olacaktır.)

6-İkametgah Kağıdı

7-Kestel Belediyesine borcu olup - olmadığında dair yazı.                                

8- Adli Sicil Belgesi

9-İhale dosyası satın alındı makbuzu.

10- Mesleki Faaliyet belgesi

 

İhale Evraklarını  08/03/2023 Çarşamba saat 1000’a kadar Kestel Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü

 Kale Mah., Cuma  Cad. No:1 16450 Kestel/ Bursa adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

İdare, İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

Telgrafla müracaat ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez ,

 İlan Olunur.

http://www.kestel.bel.tr

 

DİĞER İHALELER