Ağlaşan Mahallesi Uygulama İmar Planı Değişikliği

Kestel Belediye Meclisinin 02.11.2023 tarihli ve 131 sayılı kararı ile uygun görülen; Bursa İli, Kestel İlçesi, Ağlaşan Mahallesi, 106 ada, 55 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.02.2024 tarihli ve 263 sayılı kararıyla değiştirilerek onaylanmış ve Belediyemize iletilmiştir.

3194 sayılı İmar Kanunun 8/b Maddesi gereği Belediyemiz, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ilan panosunda ve web sitesinde 12.03.2024-15.04.2024 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) 30 gün süre ile ilana çıkartılmıştır.