Ağlaşan Mahallesi Uygulama İmar Planı

 Kestel Belediye Meclisinin 04.12.2023 tarihli ve 146 sayılı kararı ile uygun görülen; Bursa İli, Kestel İlçesi, Ağlaşan Mahallesi, 102 ada, 24 ve 45 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.01.2024 tarihli ve 101 sayılı kararıyla onaylanmış ve Belediyemize iletilmiştir.

3194 sayılı İmar Kanunun 8/b Maddesi gereği Belediyemiz, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ilan panosunda ve web sitesinde 07.02.2024-08.03.2024 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) 30 gün süre ile ilana çıkartılmıştır.