Kayacık Mahallesi Uygulama İmar Planı Değişikliği

Kestel Belediye Meclisinin 09.05.2022 tarihli ve 82 sayılı kararı ile uygun görülen ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.12.2022 tarihli ve 1712 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan   Bursa İli, Kestel İlçesi, Kayacık Mahallesi, 105 ada 3 parsel, 114 ada, 6, 7, 8, 9 ve 10 parseller, 119 ada, 3 nolu parsel, 123 ada, 1 nolu parsel ve 140 ada, 273 nolu parsele ait; 1/1000 ölçekli Kayacık Mahallesi Uygulama İmar Planı Değişikliği,    3194 sayılı İmar Kanunun 8/b Maddesi gereği Belediyemiz, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve web sitesinde 13.01.2023-11.02.2023 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) 30 gün süre ile ilana çıkartılmıştır.

Sayın ilçe halkına ve ilgililere ilanen tebliğ olunur.

 

İMAR PLANI İÇİN TIKLAYINIZ.
AÇIKLAMA RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ.