SAİTABAT MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI

Kestel Belediye Meclisinin 02.02.2022 tarihli ve 32 sayılı kararı ile uygun görülen ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 22.03.2022 tarihli ve 428 sayılı kararı ile onaylanan   Bursa İli, Kestel İlçesi, Saitabat Mahallesi 112 ada, 13 parsele ait 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği,    3194 sayılı İmar Kanunun 8/b Maddesi gereği Belediyemiz, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve web sitesinde 08.04.2022-07.05.2022 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) 30 gün süre ile ilana çıkartılmıştır.
       

 Sayın ilçe halkına ve ilgililere ilanen tebliğ olunur

 

iMAR PLANI İÇİN TIKLAYINIZ.
AÇIKLAMA RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ.