Serme Mahallesi Uygulama İmar Planı Değişikliği

        Kestel Belediye Meclisinin 04.09.2023 tarihli ve 100 sayılı kararı ile uygun görülen ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.09.2023 tarihli ve 1197 sayılı kararı ile onaylanan, Bursa İli, Kestel İlçesi, Serme Mahallesi, Kadastro Güncelleme Çalışmaları (22/A) Sonucu Oluşan Kayıklıkların Giderilmesine Yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b Maddesi gereği Belediyemiz, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve web sitesinde 20.10.2023-20.11.2023 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) 30 gün süre ile ilana çıkartılmıştır.
        Sayın ilçe halkına ve ilgililere ilanen tebliğ olunur.

İMAR PLANI ve AÇIKLAMA RAPORU Aşağıdadır.