Şevketiye Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği

Kestel Belediye Meclisinin 04.04.2022 tarihli ve 55 sayılı kararı ile uygun görülen ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 26.07.2022 tarihli ve 1005 sayılı kararı ile onaylanan   Bursa İli, Kestel İlçesi, Şevketiye Mahallesi, 120 ada 1-2-4 nolu parsellere ait; Şevketiye (Kestel) Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği,    3194 sayılı İmar Kanunun 8/b Maddesi gereği Belediyemiz, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve web sitesinde 16.08.2022-14.09.2022 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) 30 gün süre ile ilana çıkartılmıştır.
       

 Sayın ilçe halkına ve ilgililere ilanen tebliğ olunur.

 

İMAR PLANI İÇİN TIKLAYINIZ.
AÇIKLAMA RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ.