İklim ve Coğrafya

Kestel Güney Marmara Bölgesinde Bursa İlinin doğusunda 29o   12 boylam, 40o 9 enlemde bulunmaktadır. Doğusunda; Yenişehir, İnegöl, batısında; Yıldırım, Osmangazi, güneyinde; Keles, Osmangazi, kuzeyinde; Gürsu ve Gemlik İlçeleri bulunmaktadır.         

Denizden yüksekliği 155 metre olup arazi genellikle dağlıktır. Yüzölçümü 423 km2 (42.310 ha) olup nemli ılıman bir iklim kuşağındadır. 24.588 ha. alan ormandır. Başlıca ağaç türleri; çam, köknar, kestane'dir. Tarım alanı 15.652 ha.'dır. Orman ve yerleşim alanları dışındaki arazinin tamamında tarım yapılmaktadır. Kestel İlçesi birinci derece deprem bölgesi içindedir. Özellikle ova kısmı deprem tehlikesiyle en çok karşı karşıya olan kesimidir. İlçenin dağ yamacındaki güney kısmı daha güvenlidir. Kestel genelde ılıman bir iklime sahiptir. Nem oranı yüksektir. En sıcak ay Ağustos, en soğuk ay Ocaktır. Ortalama yağış 759,4 kg/m2 ' dir.