Kestel Revizyon Uygulama İmar Planı

        Kestel Belediye Meclisinin 03.05.2023 tarihli ve 74 sayılı kararı ile uygun görülen ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.06.2023 tarihli ve 782 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan, Kestel (Bursa) Revizyon Uygulama İmar Planı; Askı İtirazları Plan Değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b Maddesi gereği Belediyemiz, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve web sitesinde 19.07.2023-17.08.2023 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) 30 gün süre ile ilana çıkartılmıştır.
        Sayın ilçe halkına ve ilgililere ilanen tebliğ olunur.

 

İMAR PLANI ve AÇIKLAMA RAPORU Aşağıdadır.