Kozluören Mahallesi Uygulama İmar Planı Değişikliği

        Kestel Belediye Meclisinin 04.09.2023 tarihli ve 102 sayılı kararı ile uygun görülen ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.09.2023 tarihli ve 1197 sayılı kararı ile onaylanan, Bursa İli, Kestel İlçesi, Kozluören Mahallesi 1/1000 ölçekli Kestel Kozluören Köy Gelişme Revizyon Uygulama İmar Planı; Askı İtirazları Plan Değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b Maddesi gereği Belediyemiz, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve web sitesinde 20.10.2023-20.11.2023 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) 30 gün süre ile ilana çıkartılmıştır.
        Sayın ilçe halkına ve ilgililere ilanen tebliğ olunur.

AÇIKLAMA RAPORU Aşağıdadır.