OSMANİYE MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI

Kestel Belediye Meclisinin 02.02.2022 tarihli ve 31 sayılı kararı ile uygun görülen ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 22.03.2022 tarihli ve 428 sayılı kararı ile onaylanan   Bursa İli, Kestel İlçesi, Osmaniye Mahallesi 679 ada, 1 nolu parselin kuzeybatısındaki alana ait 1/1000 ölçekli Osmaniye Uygulama İmar Planı Değişikliği,    3194 sayılı İmar Kanunun 8/b Maddesi gereği Belediyemiz, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve web sitesinde 08.04.2022-07.05.2022 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) 30 gün süre ile ilana çıkartılmıştır.
        

Sayın ilçe halkına ve ilgililere ilanen tebliğ olunur.

 

İMAR PLANI İÇİN TIKLAYINIZ.
AÇIKLAMA RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ.