Ümitalan Mahallesi Uygulama İmar Planı

Kestel Belediye Meclisinin 02.11.2023 tarihli ve 129 sayılı kararı ile uygun görülen; İlçemiz Ümitalan(Kestel) Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.12.2023 tarihli ve 1755 sayılı kararıyla onaylanmış ve Belediyemize iletilmiştir.

3194 sayılı İmar Kanunun 8/b Maddesi gereği Belediyemiz, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ilan panosunda ve web sitesinde 05.02.2024-05.03.2024 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) 30 gün süre ile ilana çıkartılmıştır.